Replik: Vi sabbar inte vägarna

Svar till Karlstads borgerliga allians.

Att ha bra vägar runt om i hela Karlstad kommun är en självklarhet för oss i det Grönröda styret och den budget vi har lagt är uträknad och i linje med de underhåll som finns framöver.

Många vägar runt om i kommunen har rustats upp under de senaste åren och arbete pågår till exempel just nu i olika delar av kommunen för att fixa vägar och rusta för framtiden. Tack vare de prioriteringar som gjorts tidigare så har underhållsskulden på våra vägar minskat och den budget som vi i det Grönröda styret har lagt är helt enkelt i nivå med vad som behöver göras kommande.

Vi i det Grönröda styret är måna om att hela kommunen ska leva och för det behövs bra vägar som är säkra att ta sig fram på till fots, cykel, med bil och arbetsfordon. Vi är också måna om att hela kommunen ska fungera med god kommunal service. Att som Karlstads borgerliga allians dra ner på administration och kommunikation rakt över alla kommunens verksamheter är ett förslag som direkt slår mot kärnuppdraget de säger sig värna. Behovet av administration och kommunikation, som är stöd till våra verksamheter och de som utför kärnuppdrag, kommer inte minska.

Med en hållbar och grön budget i en allt osäkrare ekonomisk tid tar Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet ansvar för hela kommunen. Vår budget handlar om framtidshopp, från den enskilda kommuninvånaren till kommunen i helhet.

Linda Larsson (S)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Anders Tallgren (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.