Grön omställning och samhällssäkerhet ger fler jobb

Den gröna omställningen sker här och nu och vi i det grönröda styret ska ta vårt ansvar för att begränsa den globala uppvärmningen. Det är vi skyldiga våra barn och unga.

Omställningen är en stor utmaning, men den innebär också stora möjligheter för oss. Vi vill förbättra företagsklimatet och driva på innovationsarbetet i hela kommunen, där inriktningen grön omställning prioriteras avseende etableringar. Den gröna omställningen kräver helt ny kunskap som ställer krav på förändringar i utbildningsutbudet både inom gymnasieskola, komvux och universitetet.

Kompetensförsörjningen är en viktig pusselbit i den gröna omställningen för en hållbar tillväxt. Kommunen kan bidra på flera sätt. Vi vill pröva att ställa tydligare krav på hållbarhet i upphandlingar och göra Karlstad ledande i landet på second hand och återbruk.

Vi ser också näringslivsarbetet som ett viktigt utvecklingsområde i kommunen. Vi inför nu ett mer strategiskt och proaktivt näringslivsarbete kombinerat med en aktiv markpolitik och skapar ”en tydlig väg in” för företag och företagare. Sedan det grönröda styret tillträdde har Karlstad blivit medlem i Stockholm Business Alliance, där 54 svenska kommuner i åtta län agerar för att få fler utländska investeringar till medlemskommunerna. Vi arbetar med att förbättra dialogen med företagarna. Intresserade företagare måste kunna få besked snabbare om markfrågor, lokaler och annat som är viktigt vid en etablering.

Vi har också höjt takten avsevärt i arbetet med samhällssäkerhetsfrågor. Karlstad är ett kompetenscentrum för samhällssäkerhet. Vi har en stark myndighetsnärvaro, vi har ett näringsliv med flera företag som är framgångsrika och som redan bidrar inom området och vi har en stark akademi i form av Karlstads universitet och Försvarshögskolan. Karlstad har också ett strategiskt geografiskt läge med närheten till Örebro och Oslo. Vi vill stärka Karlstads position i ett nationellt perspektiv inom området och arbetar just nu med att få nästa nationella räddningsskola hit till Karlstad.

Infrastrukturfrågorna är oerhört viktiga. Vi deltar aktivt i arbetet i bolaget Oslo-Stockholm 2.55 vars syfte är att stärka järnvägsförbindelsen mellan huvudstäderna vilket bland annat innebär att vi får en större arbetsmarknadsregion. Det får också en positiv betydelse för klimatet om vi kan flytta transporter från bil och flyg till tåg. Vi arbetar också med gods- och infrastrukturfrågor för att kunna öka transporterna till sjöss.

Kommunen, med det grönröda styret, ska ha ledartröjan inom båda dessa strategiskt viktiga områden – grön omställning och samhällssäkerhet. Det kommer att sätta Karlstad på den nationella kartan och innebära många nya jobb och en hållbar tillväxt. Tillsammans skapar vi ett bättre Karlstad.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.