Krönika: Trevlig sommar!

Förra veckan hade vi budgetdebatt i fullmäktige, sista nämnderna för våren och sommarfest för oss grönröda kommunalråd och politiska sekreterare. Sommarlovsstämning med andra ord även om några av oss jobbar ett tag till och sedan har vi jour i olika konstellationer hela sommaren.

Så häftigt att den första ordinarie grönröda budgeten nu är antagen även om det är ett tufft ekonomiskt läge. I budgeten finns tydliga prioriteringar utifrån vår politiska överenskommelse i höstas. I samband med budgetbeslutet klubbades också en ny styrmodell, ny strategisk plan och nya övergripande mål för kommunens samtliga verksamheter. Den nya styrmodellen är upplagd på ett sätt som ökar genomslaget för den politiska viljeinriktningen. För vår del handlar det om följande fem delar:

  • För hela kommunens utveckling
  • Höga ambitioner avseende miljö och klimat
  • En jämlik skola där alla elever ges förutsättningar att lyckas
  • Trygghet genom hela livet
  • Grön omställning för hållbar tillväxt och fler jobb

För egen del har det har varit en intensiv ’vårtermin’ kan man minst sagt säga. Innan jag ens hade tillträtt som ordförande i stadsbyggnadsnämnden drog turerna igång kring uteserveringarna på Kungsgatan, som innehållit allt ifrån polisanmälningar till att stadsbyggnadsdirektören slutade. Parallellt med det så har byggkonjunkturen mattats av ordentligt, både lokalt men framförallt nationellt. För att möta och mota ett minskat byggande så har vi initierat många byggmöten både i storgrupp och med enskilda aktörer. Vår absoluta ambition är ett fortsatt bostadsbyggande och det i hela kommunen. Det ska vi stimulera genom kommunala investeringar och framtagandet av detaljplaner där det finns en tydlig intressent som vill bygga. Vi har bland annat varit tydliga med satsningarna på våra mindre tätorter och större stadsdelar. Den här våren har det också skett spadtag för Karlstads resecentrum och vi har beviljat bygglov för den första etappen av Nya CSK. Två jätteprojekt med andra huvudmän men som ändå sker i Karlstad och bidrar till vår kommuns utveckling och attraktivitet.

Jag önskar er alla en trevlig sommar!

Anders Tallgren (S)
Kommunalråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.