Debatt: Vi gör precis som vi lovade i valet – satsar på välfärden!

I en debattartikel skriver Cathrine Sonesson och Pontus Larson i sina roller som ordförande i Sveriges Lärare att vi som politiker i det grönröda styret inte satsar på skolan i Karlstad. Vi håller inte med om den beskrivning av vår politik och vår budget som Sonesson och Larson gör.

I sin debattartikel menar man att vi inte satsar på gymnasie- och vuxenutbildningen i Karlstad och att vi därmed inte närmar oss rikssnittet för vad en gymnasie- och vuxenutbildning kostar.

Sanningen är att det under flera år (oavsett styre) har satsats på just gymnasieskolan för att “komma ikapp” rikssnittet. Med den budget vi nu lägger så fortsätter den satsningen.

Det man måste komma ihåg är att vi har ett ansvar för stora delar av Värmland när vi lägger vår budget. 40 procent av alla elever i gymnasiet kommer från andra kommuner än Karlstad, och alla satsningar vi gör på gymnasieskolan belastar även de elevernas hemkommuner. Här handlar det om att faktiskt ta ansvar för ekonomin i både Karlstad och i övriga kommuner i Värmland.

När vi pratar med företrädare för kommuner av jämförbar storlek som Karlstad så får vi tydliga signaler om att man på många ställen tvingas lägga ned skolor och säga upp lärare för att klara sin budget.

I Karlstad kan det grönröda styret istället lägga en budget som för det första ger en ramuppräkning med 2 procent och sedan dessutom ger ett generellt bidrag till grundskolan med 15 miljoner kronor i resursförstärkning och 4,5 miljoner kronor till gymnasie- och vuxenutbildningen i resursförstärkning. I många kommuner har man inte ens möjlighet att göra en ramuppräkning.

I det grönröda styret har vi lovat att satsa på välfärden. Om man läser vår budget så ser man att det är precis det vi gör. Vi satsar på vård, skola och omsorg. Men vi lägger också en ansvarsfull budget som inte utarmar Karlstad på sikt. Om vi inte tar vårt ansvar i de ekonomiska tider som nu råder så kommer vi att få vidta drastiska åtgärder inom en mycket snar framtid. Vi ser att det är viktigt att arbeta långsiktigt för att ge verksamheterna bra goda planeringsförutsättningar.

Just nu har många medborgare en ansträngd ekonomi. Man får vända på varje krona för att få vardagen att gå ihop, något som bland annat märks i våra skolmatsalar där elever äter mer. Vi är glada över att skolan kan hjälpa familjer som har det tufft ekonomiskt. Men att i ett sådant läge höja skatten som Sveriges Lärare vill drabbar just de som har det tuffast.

I det ekonomiska klimat som råder har vi lagt en budget som är både ansvarsfull och som ger resursförstärkningar till välfärdssektorn i Karlstad, precis som vi sa att vi skulle göra innan valet.

Anders Peterson (C), ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Lina Larhult (S)
, ordförande Barn- och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.