Hurra för meröppna bibliotek i Karlstad!

I det grönröda styret vill vi öka tillgängligheten till våra bibliotek i Karlstads kommun. Därför är vi glada att det i Skåre, Väse, Våxnäs, Vålberg och Skattkärr startar en ny verksamhet med meröppna bibliotek, skriver bland andra Maria Rydberg (S) i kultur- och fritidsnämnden.

Detta innebär att låntagarna får tillgång till möjligheten att använda biblioteken även på kvällar och helger när personal inte finns på plats. Meröppna bibliotek innebär att det ska finnas möjligheter att boka biblioteket för att bland annat läsa böcker, tidningar och tidskrifter, låna och återlämna lånade böcker, hämta reservationer, studera eller att använda lokalerna för litteraturcirklar, att sticka och virka – med mera.

En rad olika aktiviteter kan således ske på lättare sätt, vilket innebär att tillgängligheten ökar. Ett värde som inte ska underskattas i en tid då bibliotekens roll allt oftare ifrågasätts både nationellt och internationellt.

När somliga klåfingriga politiker vill styra över bibliotekens innehåll, lägga sig i såväl valet av litteratur som den kultur som erbjuds där – vill vi vara tydliga med att vi ser personalen vara väl skickad att bedöma vad som köps in och erbjuds, samt vilka kulturinslag som kommer både unga och gamla till del.

Det vi i det grönröda styret i stället vill göra är att ge medborgare god tillgänglighet till biblioteken och personalen förutsättningarna att med sin expertis göra det de gör bäst.

Själva idén till meröppna bibliotek hämtar inspiration från Danmark, där cirka 170 bibliotek ger detta erbjudande till sina biblioteksgäster. Också i Sverige har flera kommuner provat på detta, med goda resultat. Vi ser att bibliotekens miljöer lämpar sig väl för såväl studier, bokklubbar och andra aktiviteter även efter stängningsdags.

Därför är vi glada att biblioteken i Karlstads kommun kommer att ge denna möjlighet till karlstadsborna. Något som också särskilt matchar dem med levnadsvanor och yrken eller studier som kanske gör det svårt att komma loss när bibliotekens ordinarie öppettider gäller.

Det är positivt inte bara för de som bor i Skåre, Väse, Våxnäs, Vålberg och Skattkärr. Utan i förlängning: för alla som ser biblioteken som viktiga mötesplatser i hela Karlstads kommun. Vi vill med detta rikta ett särskilt tack till personalen i kultur- och fritidsförvaltningen som gjort detta möjligt och särskilt de som jobbar på kommunens alla bibliotek.

För det grönröda styret i kultur- och fritidsnämnden

Robert Halvarsson, ordförande (MP)

Maria Rydberg, andra vice ordförande (S)

Matilda Iverlund, ledamot (C)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.