Temadag: stadsutveckling

När vi pratar om Karlstad menar vi alltid hela kommunen. Det lyfte Anna Dahlén Gauffin (S) och Stefan Jonsson (S) på den temadag som anordnades med Pensionärsrådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning kring stadsutveckling under måndagen.

Det ska gå att leva och verka på så lika villkor som möjligt, oavsett var i kommunen man bor och vem man är. Den utveckling vi har sett med ökande skillnader i levnadsvillkor mellan olika stadsdelar måste brytas, och då är det viktigt att olika perspektiv beaktas när man planerar hur kommunen ska utvecklas.

Att bygga hållbart och långsiktigt är av stor betydelse för att vi ska nå våra klimatmål. Men även den sociala hållbarheten måste tas hänsyn till vid stadsutveckling. Här lyftes särskilt äldre- och funktionsrättsperspektivet.

Att kommuninvånarna känner sig involverade och inkluderade i kommunens utveckling är viktigt för oss i det grönröda styret. Därför vill vi utveckla det demokratiska samtalet och medborgardialoger under mandatperioden. Under träffen fick deltagarna möjlighet att ställa frågor, och naturligtvis komma med inspel och synpunkter.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.