Pengar till Karlstads äldre försvinner

I en debattartikel i NWT den 21 mars så lyfter socialminister Jakob Forssmed (KD) och riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD) en viktig fråga, nämligen ofrivillig ensamhet bland äldre. Vi delar uppfattningen att det är en viktig samhällsutmaning och att det offentliga och civilsamhället behöver samverka för att hitta nya metoder för uppsökande verksamhet. De berättar i sin artikel att den högerkonservativa regeringen satsar 145 miljoner kronor för detta i hela landet och för Karlstads del borde det betyda i storleksordningen 1,5 miljoner kronor.

Karlstads kommun kommer självklart att ta del av de riktade statliga medlen för att göra insatser för att förebygga och motverka ensamhet, framför allt hos äldre personer. Vi arbetar bland annat med mötesplatser runt våra trygghetsboenden och vi har ett bra samarbete med pensionärsorganisationerna.

Vad de två kristdemokratiska företrädarna däremot inte informerar om i sin debattartikel är de statsbidrag som försvinner från äldreomsorgen inom några år, till följd av den nya högerkonservativa regeringen (Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna) med stöd av Sverigedemokraterna. Vi vill påminna om den så kallade ”äldreomsorgssatsningen” som infördes av den tidigare S-MP-regeringen, vilket för Karlstads del betyder hela 37 miljoner kronor årligen. Dessa pengar har varit välkomna och inneburit bland annat att man har kunnat stärka våra vårdboenden och hemtjänst.

En annan satsning som den högerkonservativa regeringen inte väljer att förlänga är möjligheten att studera till undersköterska på betald arbetstid. Det är anmärkningsvärt när vi vet att äldreomsorgen står inför en omfattande kompetensbrist.

För oss i det grönröda styret i Karlstad (Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet) är det viktigt att erbjuda trygghet genom hela livet. Vi vet att personalens arbetsvillkor är helt avgörande för kvaliteten inom äldreomsorgen. Därför har vi rivstartat mandatperioden med en försöksverksamhet där vi tar bort minutstyrningen inom hemtjänsten till förmån för en mer tillitsbaserad styrning. Vi inför också arbetsskor för vårdnära personal inom äldreomsorg och LSS-verksamhet.

Vi begär inte att en minister och en riksdagsledamot ska kunna svara på hur Karlstads äldreomsorg ska hantera de minskade statsbidragen, men vård- och omsorgsnämndens förste vice ordförande Erik Nilsson (KD) kanske har ett svar på det till Karlstads äldre?

Karlstads kommun

Linda Larsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Tallgren (S)
Kommunalråd

Frida Pettersson (C)
Kommunalråd

Monika Bubholz (MP)
Kommunalråd

Stefan Jonsson (S)
Ordförande, vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.