Nu börjar bygget av Karlstads resecentrum

Idag togs det första symboliska ”spadtaget” för Karlstads resecentrum! Det är få frågor som har varit levande så länge inom kommunen, på olika sätt, som just planeringen av Karlstads resecentrum.

När resecentrum är färdigbyggt kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och detta innebär en stor förbättring jämfört med idag. Vi har nu en unik chans att öka det kollektiva resandet, förbättra pendlingsmöjligheterna för Värmland och stärka förutsättningarna att resa till och från vår region och samtidigt ta viktiga steg mot ett klimatneutralt Karlstad 2030.

– Det är självklart så att Karlstad och Värmland måste ta sin del av ansvaret för den globala klimatkrisen och ett konkret sätt att göra det är att bidra till ett ökat resande med kollektivtrafiken. Vi vet ju att det är transporter och konsumtion som är de stora utmaningarna framåt om vi ska nå de nationella och internationellt uppsatta klimatmålen, säger kommunstyrelsens ordförande, Linda Larsson (S).

Men resecentrum handlar inte bara om kollektivtrafik och platsen som sådan, utan är också det största stadsutvecklingsprojektet i Karlstad som troligen kommer att genomföra inom överskådlig tid.

– Jag vill också lyfta perspektiven jämställdhet och trygghet. Kvinnor nyttjar i större utsträckning än män kollektivtrafik, så den satsning som resecentrum innebär för det kollektiva resandet bör kunna gynna både kvinnors och mäns möjligheter till ett mer jämställt vardagsliv. Vi vet också att kvinnor upplever otrygghet i offentliga miljöer i högre utsträckning än män och Vikentunneln har varit en följetong för oss när det gäller upplevd otrygghet i stadsmiljön. Nu kommer Vikentunneln att breddas till en ljus och tryggare passage och vi planerar en gångbro över järnvägen, säger Linda Larsson.

Karlstads resecentrum beräknas vara färdigställt till halvårsskiftet 2026.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.