En budget för ett Karlstad som kan bättre

Idag presenterade Socialdemokraterna i Karlstad sitt budgetförslag. En budget som fokuserar på Socialdemokraternas tre prioriteringar:

  1. Vi ska göra vad som krävs för att bryta segregationen, öka tryggheten och stärka sammanhållningen – i hela kommunen.
  2. Ta tillbaka kontrollen över välfärden. Inga fler privatiseringar. Vi strävar efter att återta verksamhet som lagts ut på entreprenad, i egen regi.
  3. Öka takten i klimatomställningen och skapa framtidens nya jobb.

Det går bra för Karlstad, men inte för alla karlstadsbor. Efter tolv år av moderatlett styre ser vi hur ett alltmer delat Karlstad växer fram. Vi vet att många trivs i Karlstad, men det är inte samma sak som att möta en tillräckligt bra kommunal service eller uppleva en tillräckligt bra välfärd. Det råder alltför stora skillnader i levnadsvillkoren mellan olika stadsdelar och bostadsområden. Det handlar om skillnader i inkomst, ohälsotal, betyg med mera.

– Vi tycker oss se ett väldigt förnöjsamt blågrönt styre, som söker mandat för att bara få fortsätta som vanligt i fyra år till. Kommunen har gått med stora överskott under flera år, främst tack vare rekordstora statsbidrag från den socialdemokratiska regeringen. Vi anser att dessa ska komma verksamheterna och karlstadsborna till del och inte läggas på hög. Karlstadsborna ska kunna göra ett tydligt val och därför lägger vi fram ett förslag där vi satsar nästan 60 miljoner kronor mer är vad styret gör i sin budget. Det kan vi göra genom att ha ett resultatmål på en procent, istället för två som styret har, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

Några siffror från budgeten. Utöver den generella uppräkningen på 2 procent, satsar Socialdemokraterna:

  • 88,3 miljoner kronor på barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nästan 50 miljoner kronor mer än styret!
  • 12 miljoner kronor mer än styret på vård- och omsorgsnämnden, bland annat för att säkra grundbemanningen och för att bli kvitt den så omdebatterade minutstyrningen inom hemtjänsten.
  • 2 miljoner kronor vill på en avgiftsfri och tillgänglig kulturskola. Det ska inte vara en klassfråga att få lära sig att spela ett instrument, dansa, eller spela teater.

I Socialdemokraternas budget poängteras också att vi måste öka takten i klimatomställningen och skapa framtidens nya jobb. Fler jobb ska bli gröna jobb, i nya och befintliga verksamheter.

Vi avsätter medel i driftsbudget för att öka kunskapen om hur karlstadsborna kan minska sin klimatpåverkan samt medel för samordning av en återbruksgalleria. Vi förstärker också miljönämndens möjligheter att styra och samordna kommunens klimat- och miljöarbete.

Vi vill se fler etableringar som bidrar till klimatomställningen och som ger nya arbetstillfällen i hela kommunen. Som tidigare har vi 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Vi vill också stärka Karlstads strategiska förmåga och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv verksamhetsmark samt öka de strategiska markförvärven.

Här kan du läsa hela vårt budgetförslag.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.