S lämnar protokollsanteckning gällande framkomligheten under byggtiden för resecentrum

Kommunstyrelsen godkände idag kommunledningskontorets redovisning om hur framkomligheten för trafiken i centrum under byggtiden för resecentrum kan säkerställas. Socialdemokraterna har i samband med detta lämnat en protokollsanteckning.

– Det är viktigt att vardagen fungerar även under byggtiden. Inte minst är det angeläget att tillgängligheten säkerställs för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Att Vikentunneln är helt stängd under flera år kommer att innebära en stor utmaning för många karlstadsbor. Därför är det angeläget att många alternativ utreds och att så många temporära åtgärder som möjligt vidtas, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.