Inget bifall för ökad likvärdighet och kvalitet i gymnasiet

Socialdemokraternas motion om att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att initiera ett samarbete med Karlstads universitet, i syfte att ge utvecklingsprocessen med ”Samverkan för bästa skola” möjlighet att fortsätta, ansågs besvarad av kommunstyrelsen. En protokollsanteckning har lämnats in från Socialdemokraterna.

– Likvärdigheten i skolan handlar om lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildning vilket innebär att skolan har i uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Vi ser dock skillnader bland annat mellan yrkesförberedande och studieförberedande program och mellan skolor. Vi tror att Karlstad kan bättre, det är därför vi lade motionen, säger Linda Larsson, oppositionsråd.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.