Inget bifall för ökad likvärdighet och kvalitet i grundskolan

Socialdemokraternas motion om att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att initiera ett samarbete med Karlstads universitet, i syfte att utveckla ett åtgärdspaket för att öka likvärdigheten inom grundskolan och fortsätta den påbörjade utvecklingsprocessen med ”Samverkan för bästa skola”, ansågs besvarad av kommunstyrelsen. Socialdemokraterna har lämnat in en protokollsanteckning.

– Barn- och ungdomsförvaltningen har ett upparbetat samarbete med Karlstads universitet, men är det självklart att det kommer att resultera i en mer jämlik skola? Vi socialdemokrater är övertygade om att den politiska viljan till ökad jämlikhet också har betydelse för att göra skillnad. Samhällsplanering, resurser och styrning påverkar skolans möjligheter till ökad likvärdighet och förbättrade skolresultat. Att resurserna används i verksamheten och inte går till vinstuttag i aktiebolagsägda skolor är en annan viktig förutsättning. Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen och insynen över all skolverksamhet, säger oppositionsråd Linda Larsson (S).

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.