Alla elever måste erbjudas ordentlig skolidrott

I en insändare i Värmlands Folkblad den 3 mars lyfter Rami Aro och Åsa Fahlén flera viktiga frågor kopplade till skolans idrottsundervisning. Att idrottslärare har för många elever att bedöma, att många idrottslärare är obehöriga och att många idrottsredskap i hallarna är i dåligt skick. Det är faktorer som till viss del är relevanta också för Karlstad.

En annan aspekt som vi socialdemokrater har valt att lyfta här lokalt är konsekvenserna av pandemin. Det var självklart nödvändigt med omfattande restriktioner och åtgärder som påverkade möjligheten att bedriva ordinarie skolidrott. Men är det rimligt att vissa elever nu är inne på femte terminen utan inomhusidrott eller möjlighet till dusch?

Många barn och ungdomar har lidit svårt av pandemin genom färre kontakter med kompisar på fritiden och inställda föreningsaktiviteter. För en del är skolidrotten den enda fysiska aktiviteten de får på hela veckan.

Vi riskerar att få en hel generation med sämre fysisk och psykisk hälsa. I det perspektivet är det förstås viktigt att kommunen fullgör sin skyldighet att erbjuda ordentlig skolidrott åt alla elever.

Mot den här bakgrunden har jag skrivit en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L). Den ska debatteras i kommunfullmäktige den 31 mars.

Mina frågor lyder:1. Vilka kommunövergripande restriktioner och riktlinjer har det funnits avseende skolidrotten inom grundskolan under pandemin?2. Vilka möjligheter har enskilda skolor, rektorer eller idrottslärare haft att bestämma över sin skolidrott under pandemin?3. Delar du min oro att det kan ha vidtagits för omfattande åtgärder på vissa skolor vilket kan ha lett till att vissa elever gått miste om den utbildning inom idrott som de har rätt till och att det kan leda till sämre hälsa på sikt?

Vi har nyligen lämnat sportlovet bakom oss. För en del barn och ungdomar innebar det mer rörelse än normalt och för andra mindre. För barnens skull är det nu hög tid att alla får den skolidrott som de har rätt till. Karlstad kan bättre!

Anders Tallgren (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.