Politiskt ledarskap för jämställda arbetsvillkor i välfärden

Region Värmland och länets kommuner har klarat pandemin föredömligt, men personal vittnar om stor trötthet och brist på återhämtning.

Socialdemokraterna tar arbetsgivaransvaret i kommunen och regionen på allvar. Vi vet att välfärden bara blir så bra som personalens förutsättningar medger. Att de har rätt kompetens, tid och tillräckligt många kollegor för att göra sitt jobb bra. Det är så vi når en välfärd med hög tillgänglighet och kvalitet.

Socialdemokraterna har antagit en personalpolitisk plattform med 24 punkter som företrädare runt om i landet ska arbeta med. Det arbetet förutsätter förstås en regering efter valet i höst som leds av socialdemokrater och ett maktskifte i Region Värmland och Karlstads kommun.

Förtroendevalda i kommuner och regioner är arbetsgivare i politiskt styrda organisationer, då behövs en idé för arbetsgivarskapet. Det har vi socialdemokrater!

Några exempel:

Heltidsarbete ska vara norm i vår kommun och region för att säkra kvinnors ekonomi och pension.

Trygga tillsvidareanställningar framför timvikarier både för personalens trygghet och för de äldres och patienters kontinuitet.

Delade turer ska bort inom kommunens vård- och omsorg, både inom hemtjänsten och på kommunens olika boenden. De tillhör inte framtidens arbetsmarknad och sänker attraktiviteten för vårdyrket.

Arbetsskor och arbetskläder ska vara lika självklart inom vården och omsorgen som de är i traditionellt sett mansdominerade yrken.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen. Kommunen och regionen ska erbjuda jobb där det går att arbeta heltid och orka med att jobba ett helt yrkesliv i välfärden.

Ge möjlighet till kompetensutveckling och livslångt lärande! Vi som arbetsgivare måste ha nära samarbete med universitet och vuxenutbildningen. Den senaste forskningen behöver nå ut ”på golvet”. Det är också angeläget att erbjuda platser för verksamhetsförlagd utbildning både i kommunen och regionen.

Allt detta förutsätter att det råder demokratisk kontroll över välfärden och att pengarna stannar i verksamheten, inte delas ut till aktieägare, eller läggs på hög. Vi kommer inte att medverka till mer privatisering av Karlstads äldreomsorg och vi vill återta boendena Granberga och Gruvan i kommunal regi.

Karlstad och Värmland kan bättre!

Linda Larsson (S)
oppositionsråd

Sofia Magnusson (S)
regionkandidat, ordförande S Karlstad

Monica Gundahl (S)
1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.