Motion – Utred ett nytt kultur- och idrottscenter i Norsbygden

Vad är det som händer i Norsbygden? När vi socialdemokrater motionerade om en folkhälsopark så hänvisades den frågan till det samlade arbetet för Norsbygden. Det genomförs en bad- och simkapacitetsutredning utan att ta hänsyn till att Karlstads kommun har två badhus idag. Det blågröna styret beslutar nu separat om en ny sporthall i Vålberg. Vi är övertygade om att sporthallen är ”spiken i kistan” för badhuset och hittills har inget tytt på att vi har fel. Var finns helhetsperspektivet, kopplingen till byggvisionen för Norsbygden och kommande ny översiktsplan?

När vi socialdemokrater talar om Karlstad så menar vi hela kommunen. I vårt budgetförslag lanserade vi en ”Offensiv för Norsbygden” med bland annat ett helt nytt och unikt kultur- och idrottscenter. Det innehåller badhus, fullstor sporthall, närbibliotek, fritidsgård, familjecentral och lokaler för föreningslivet. En spännande satsning inför framtiden som skulle höja kvaliteten i kommunens service för såväl medborgarna i Norsbygden som i övriga kommunen. Det skulle också höja attraktiviteten i området och locka nya invånare.

Genom bristande vilja och samordning i det blågröna styret, så håller idén på att försvinna i den kommunala byråkratin, utan att medborgare och föreningar fått säga sitt varken i en medborgardialog eller i ett allmänt val. Det är val nästa höst 2022 och Socialdemokraterna står fast vid förslaget om ”Offensiv för Norsbygden”. Ett förslag som även fortsättningsvis innefattar ett badhus i Vålberg. Vi fattar beslut i kommunen som gäller flera decennier framåt och kommunen och andra aktörer behöver stärka sin närvaro i de mindre tätorterna. Det kräver en annan planering och ambitionsnivå för exempelvis Norsbygden.

Förslag:

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i dialog med medborgare, föreningar och andra intressenter utreda lokalisering, utformning samt kostnad för ett kultur- och idrottscenter i Norsbygden.

Karlstad 2021-12-08

Anders Tallgren (S)

Lina Larhult (S)

Inga-Maj Thyberg (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.