Motion – Sätt trafiksäkerheten i centrum

Socialdemokraterna sätter nu trafiksäkerhetsfrågorna i fokus. För miljön och de oskyddade trafikanternas trygghet. Omvärlden förändras snabbt och Karlstads kommun måste hänga med i svängarna, ta sin del av ansvaret och samtidigt vara en föregångare. FN:s senaste klimatrapport visar att vi alla måste ändra våra beteenden här och nu. Karlstads befolkning växer och vi måste hantera ökade transporter i centrum och till och från centrum på ett hållbart sätt. Flera nya transportmedel de senaste åren visar på behovet av aktuella och relevanta regler och en infrastruktur för framtiden. Elcyklar, elsparkcyklar, segways och lastcyklar finns redan här men var och hur ska de framföras och vart ska de parkeras? Vilka transportmedel kommer imorgon? Kommunens trafik- och cykelplaner har flera år på nacken och de behöver revideras och uppdateras. En ny översiktsplan är på väg fram och det pågår en översyn av kommunens organisation. Trafiksäkerheten måste fungera i praktiken och det gör den inte idag. Ett skäl kan vara att trafiksäkerhetsfrågorna ligger utspridda på flera nämnder och förvaltningar. Se på Hagatorget till exempel som nyligen byggts om för tiotals miljoner kronor men där det uppstår dagliga incidenter på grund av en otydlighet i stadsrummet där många transportslag möts. Se på elsparkcyklarnas intåg i staden med de problem som följt eller oredan på våra gemensamma gång- och cykelvägar. Polisen har samtidigt fått allt fler uppgifter och hinner inte vara ute i skolorna och samhället och informera om trafikvett och trafikregler på samma sätt som förr. Region Värmland har övertagit ansvaret för kollektivtrafiken vilket innebär både för- och nackdelar för kommunen. Det är bra att en huvudman har ansvar för kollektivtrafiken i hela kommunen men samtidigt kan det innebära längre ledtider för vissa konkreta åtgärder i form av busslinjer eller linjesträckningar. Kommunen kan förstås inte heller ensam lösa alla de här utmaningarna utan även lagstiftning och privata aktörer som tillhandahåller tjänster av olika slag påverkar situationen.

Förslag:

1. Kommunens trafik- och cykelplaner revideras och uppdateras.

2. Översyn av lokala regler för olika transportmedel – t.ex. elcykel, elsparkcykel, segway, hoverboard, vattenskoter och lastcykel.

3. Översyn av och förslag på åtgärder för infrastrukturen i stadsmiljön – t.ex. dedikerade körfält på vissa ställen, anpassade parkeringsplatser, eventuella parkeringsavgifter/böter.

4. Förstärkt information på kommunens webbsida och i stadsmiljön.

Karlstad 2021-08-17

Håkan Holm Alteblad (S)

Lena Nilsson (S)

Karlstad 2021-08-17Håkan Holm Alteblad (S)Lena Nilsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.