Nu inleds talmansrundor i regeringsfrågan

På måndagen meddelade Stefan Löfven sitt entledigande. Därmed får talmannen inleda arbetet med att föreslå en statsminister som tolereras av riksdagen.

Sedan SD, V, M och KD i förra veckan gjorde gemensam sak och röstade bort regeringen, befinner sig Sverige i ett mycket svårt politiskt och parlamentariskt läge. Detta mitt i en pandemi med tillhörande hälsokris och ekonomisk kris, vilket riskerar återstarten efter pandemin och försvårar för Sverige som land.

Efter misstroendeförklaringen fanns två vägar framåt. Utlysa extraval eller låta talmannen ta över processen genom så kallade talmansrundor.

Varför talmansrundor och inte extra val?

Med ett år kvar till ordinarie val och med hänsyn till den extraordinära situation landet befinner sig genom den pågående pandemin, är ett extra val inte det som är bäst för landet.

Svenska folket kan också förvänta sig att vi som fick förtroendet som folkets företrädare i valet 2018 också tar ansvar för att lösa denna situation och hantera det valresultatet.

Vi kan konstatera att det fortfarande saknas förutsättningar för att en höger­konservativ regering, ledd av Ulf Kristersson och beroende av Sverigedemokraterna, ska kunna tillträda. En majoritet i riksdagen avvisar i dagsläget Ulf Kristersson som statsminister. I de kommande talmansrundorna står självklart Stefan Löfven till förfogande för att fortsätta ta ansvar och leda landet.

Processen framåt

När talmannen har entledigat statsministern och de övriga statsråden uppehåller de sina befattningar till dess processen med att bilda ny regering har slutförts och den nybildade regeringen tillträder. Under denna regeringsbildningsprocess leder statsministern en övergångsregering. Regeringskansliets uppgift är att bistå övergångsregeringen till dess en ny regering har tillträtt.

En övergångsregering fattar främst beslut i löpande eller brådskande ärenden. Den enda uttryckliga begränsningen av en övergångsregerings befogenheter är att den inte får besluta om extra val.

Talmannen inleder nu arbetet med att ta fram ett förslag på ny statsminister genom att bjuda in samtliga partiledare till samtal om hur en regering kan bildas. Riksdagen röstar därefter återigen om förtroendet för den tillträdande statsministern.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.