Vi vill ta Sverige framåt – tillsammans

Vi befinner oss i ett helt nytt läge. Mitt under rådande pandemi bestämde sig fyra partier för att kroka arm och utlösa en politisk kris. Nu ställs frågan på sin spets: är splittring och politiskt spel viktigare än ansvaret för Sveriges bästa?

Pandemin har hindrat löntagare ifrån att utföra sitt arbete, elever ifrån att vara i sina klassrum och sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden ifrån att hämta andan. Istället för att samlas kring uppgiften att värna om svenska löntagare, elever och välfärdspersonal har Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet valt att rösta bort den S-ledda regeringen. De fyra partierna har ingen gemensam plan framåt, men tvekade inte att kasta Sverige ut i ovisshet. Sådan oreda är det sista Sverige behöver.

Vi socialdemokrater sätter Sveriges bästa först. Vi är beredda att samarbeta med andra för fler medarbetare i välfärden, trygghet på gator och torg och en grön återstart av ekonomin som leder till fler jobb. Vi vill helt enkelt ta Sverige framåt – tillsammans. Vill du vara med och ta ansvar för Sverige?

Bli medlem på socialdemokraterna.se/bli-medlem 

Vad är det egentligen som har hänt i rikspolitiken? Här kommer lite frågor och svar.

För att Sverige skulle få en regering på plats kom S, MP, C och L överens i januari 2019 om 73 reformer som skulle genomföras under mandatperioden. En av punkterna handlade om fri hyressättning i nyproduktion. Efter att en utredning om hur förslaget skulle kunna se ut hade skickats ut på remiss, sa Vänsterpartiet att de övervägde att fälla regeringen för att förhindra att den gick vidare med något förslag. Sverigedemokraterna begärde en misstroendeomröstning i riksdagen som slutade med att V, KD, M och SD röstade bort regeringen.

Men Socialdemokraterna visste ju att Vänsterpartiet inte tänkte stödja punkten om marknadshyror. De har väl bara gjort vad de lovade?

För det första har det aldrig funnits något förslag om marknadshyror. Det januaripartierna var överens om var fri hyressättning vid nyproduktion. Det är något annat. För det andra finns det inget lagförslag ens om fri hyressättning. Det här handlade om en utredning som skickades på remiss för att få in synpunkter från andra aktörer. Vi hade redan sagt att vi inte var nöjda med förslagen i utredningen. V har alltså varit med och röstat bort regeringen utan att ha någon aning om vad som faktiskt skulle bli regeringens förslag.

Socialdemokraterna vill inte heller vill ha marknadshyror, men nu är det väl ändå Vänsterpartiet som står upp för den principen?

Vi vill inte ha marknadshyror och det har heller aldrig varit aktuellt. Det som var överenskommet mellan S, C, L och MP var fri hyressättning vid nyproduktion. Fri hyressättning innebär begränsningar i hur fastighetsägaren får ändra hyran, vilket ger ett bra skydd till hyresgästen. I ett system med marknadshyror får marknaden ensam bestämma hyran. Dessutom skulle inga befintliga hyresgäster påverkas. Vi tycker inte att detta var en bra anledning att mitt under en pandemi och utan någon plan framåt bidra till politiskt kaos.

Varför gick vi inte bara Vänsterpartiet till mötes och löste det här?

Vi presenterade en lösning som låg i linje med det Vänsterpartiet efterfrågade; att parterna på hyresmarknaden, Hyresgästerna inkluderade, skulle få förhandla. Det avvisade Vänsterpartiet. Att däremot riva upp Januariavtalet hade varit väldigt ansvarslöst. Det tog fyra månader att få på plats en regering. Tack vare Januariavtalet kunde Sverige till slut få en regering och vi Socialdemokrater fick igenom mycket av vår politik.


Vad gör Socialdemokraterna för att fler ska få en bostad till en rimlig kostnad?

I 73-punktsprogrammet kom vi också överens om att utöka de så kallade investeringsstöden. Det är stöd som man bara beviljas om man bygger hyresrätter till en lägre hyra. Det har idag bidragit till att finansiera nästan 50 000 lägenheter med rimlig hyra. Det är bostäder som aldrig hade kommit till om vi inte hade fått en regering plats.

Det finns de som tycker att vi bara skyller ifrån oss och pratar om andra partier. Men vad vill vi själva?

Vi socialdemokrater tar ansvar för Sverige, står upp för välfärden och alla som jobbar. Vi genomför en kraftfull grön återstart av ekonomin där vi satsar över hundra miljarder kronor på välfärden, ökad trygghet på gator och torg och att få människor tillbaka i arbete.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.