Motion – Fler ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och många kommer att semestra i sitt närområde den här och kommande somrar. Karlstads kommun har en del ställplatser för husbilar men fler kommer att behövas när alltfler vill resa och bo på egen hand.

Därför föreslår vi att ytterligare ställplatser för husbilar erbjuds i samverkan med föreningslivet. Föreningslivet likt besöksnäringen har lidit svårt av coronakrisen och det här förslaget är en satsning som gynnar båda sektorerna. Runt om i landet är det vanligt med ställplatser vid idrottsplatser och sporthallar där kommunen står för själva infrastrukturen och föreningarna, mot ersättning, står för det praktiska arbetet med att hantera bokningar och besökare.

Vid sådana anläggningar finns det ofta gott om parkeringsytor och servicelokaler med omklädningsrum, duschar och toaletter. Vid golfbanor kan det också finnas restauranger. På andra håll kan det ligga badplatser i närheten. Vi kan se flera lämpliga platser både i centrala Karlstad och i kommunens mindre tätorter men förslaget bygger på att intresserade föreningar får höra av sig. Då finns det bäst förutsättningar för att snabbt kunna etablera ett framgångsrikt samarbete.

Förslag:
Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden ta fram samarbetsavtal där föreningar ges möjlighet att erbjuda ställplatser för husbilar vid kommunala anläggningar, mot ekonomisk ersättning, enligt ovanstående.

Karlstad 2021-05-19
Anders Tallgren (S)
Lina Larhult (S)
Håkan Holm Alteblad (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.