Linda Larsson

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M) angående delade turer

Frågan om schemaläggning med delade turer har debatterats inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i många år.

En delad tur innebär att man arbetar från tidig morgon till sen kväll med en längre paus mitt på dagen. Om man inte bor i närheten av sin arbetsplats hinner man inte hem. Har man barn hinner man inte träffa dem på hela dagen. Det är inte arbetsvillkor som tillhör framtiden och det hör inte ihop med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Budskapet från vård- och omsorg har varit att ”de fasas ut” och att det ska åstadkommas utan ekonomisk resursförstärkning. Vi nås av information om att de fortfarande förekommer, även om de har minskat.

Mina frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M):

  1. Inom hur många enheter (både hemtjänst och boenden) schemaläggs fortfarande delade turer regelbundet?
  2. Hur många medarbetare (tillsvidareanställda och vikarier) genomförde ett arbetspass med en delad tur nu under mars månad?
  3. När kommer de delade turerna att vara helt avskaffade?

Karlstad 2021-03-17

Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.