Kraftig försämring av bibliotekens öppettider

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde blev en mörk tillställning för bibliotekens öppettider och tillgänglighet. Med siffrorna 7-4 röstade det blågröna styret tillsammans med Sverigedemokraterna igenom förslaget till internbudget, som innebär att Stadsbiblioteket håller stängt på söndagar och biblioteken i Skåre, Vålberg och Skattkärr får halverade öppettider. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet, till förmån för eget förslag.

– Det här beslutet sänder helt fel signaler till karlstadsborna. Det ger ett intryck av en kommun i ekonomisk kris, som inte kan upprätthålla viktig samhällsservice till medborgarna och inte prioriterar kultur och bildning. Kulturen är en viktig del av välfärden och stadsbiblioteket och närbiblioteken ute i stadsdelarna är betydelsefulla arenor i vårt demokratiska samhälle, säger Lina Larhult (S), 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna anser att kommunfullmäktige bör ges möjlighet att pröva denna prioritering i budgetprocessen för åren 2022—2024. Vi föreslår därför att den tillfälliga resursförstärkningen inom Ledning och stab på 650 000 kr används för att finansiera söndagsöppet på stadsbiblioteket och bibehållna öppettider på berörda närbibliotek under 2021.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.