Debatt: Dags för digitalt kommunfullmäktige, Knape!

Coronapandemin har nu pågått i drygt sex månader. Den påverkar oss alla och alla delar av livet. Alla över 70 år uppmanas att undvika sociala kontakter, företag tvingas permittera sina anställda och i värsta fall gå i konkurs. Vi uppmanas alla att hålla avstånd, hålla i och hålla ut och att arbeta hemifrån om det är möjligt.

Pandemin har också haft stor påverkan på de praktiska förutsättningarna för det lokala, politiska arbetet. Kommuner och regioner har snabbt ställt om till digitala möten.

Partiernas verksamhet påverkas också i hög grad. Det går inte att genomföra kampanjer och hålla möten som vanligt.

I Karlstads kommun så genomför numera såväl kommunstyrelsen som nämnder och bolag sina sammanträden digitalt. Det har fungerat tillfredsställande, även om vi givetvis saknar att mötas också fysiskt. Det som fortfarande saknar en fungerande lösning är sammanträdena med kommunfullmäktige.

Karlstads kommunfullmäktige har 61 ledamöter som är direktvalda av karlstadsborna vid senaste valet 2018. En del av dessa personer tillhör riskgrupp för covid-19, och med hänsyn till det så har sammanträden initialt i pandemin ställts in och senare genomförts med reducerat antal ledamöter.

Vi vet nu att pandemin kommer att pågå under lång tid i avvaktan på ett fungerande vaccin. Kommunen måste därför erbjuda en teknisk lösning som medger att samtliga ledamöter kan genomföra sitt demokratiska uppdrag på ett coronasäkert sätt. Det innebär i praktiken digitalt möte. Vi är övertygade om att alla ledamöter, från alla partier, vill kunna delta på sammanträdena.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ett viktigt besluts- och debattforum i den lokala demokratin. Denna mandatperiod saknas en tydlig majoritet i kommunfullmäktige, så det är förstås angeläget att sammanträdena kan genomföras med full representation. Alla ledamöter har möjlighet att lägga motioner och ställa frågor till ansvariga ordföranden i kommunstyrelsen, nämnder och bolag i form av interpellationer. Det förutsätter dock att ledamoten närvarar vid sammanträdet, något som personer i riskgrupp nu inte har möjlighet till.

Vi uppmanar kommunfullmäktiges ordförande Anders Knape (M) att säkerställa att fullmäktige kan genomföras i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer och med möjlighet för alla ledamöterna att delta. Det är en viktig demokratisk fråga.

Socialdemokratiska gruppen i Karlstads kommunfullmäktige, genom ordförande Anders Tallgren

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.