(S)eger i Karlstads fullmäktige – Fixarservice inom digital teknik

(S) i korthet från kommunfullmäktige 2020-08-20

Vid torsdagskvällens sammanträde med Karlstads kommunfullmäktige, så behandlades flera ärenden som initierats av Socialdemokraterna. Nedan följer en kort sammanfattning av debatten och besluten.

Ärenden om förändrad driftsform inom vård och omsorg ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut

I en motion föreslår oppositionsråden Linda Larsson och Anders Tallgren att ärenden som rör förändrad driftsform av befintlig verksamhet inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde, alternativt innebär en utökad andel verksamhet i privat regi, ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrunden är den omdebatterade upphandlingen av tre välfungerande kommunala vårdboenden, Fryken på Rud, Gruvan i centrala Karlstad och Granberga i Väse. Socialdemokraterna menar att det blågröna styret (M-MP-C-KD-L) genomför privatiseringen enbart av ideologiska skäl och att den innebär en kraftigt utökad andel privat driven vård inom äldreomsorgen. Frågan är av principiell beskaffenhet och borde avgjorts i kommunfullmäktige.

Under debatten redovisade Linda Larsson Socialdemokraternas kritiska hållning till upphandlingen och framhöll att det är kommunfullmäktige som tolkar vad som ska betraktas som ”principiell beskaffenhet” enligt Kommunallagen. Hon avfärdade också styrets argument om ökad valfrihet. För vem? Inte de äldre, inte deras anhöriga, absolut inte för personalen, möjligen för företagen? Flera partier gick upp och uttryckte stöd för Socialdemokraternas motion. Det blågröna styret riskerade förlora en votering och kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) gick därför upp och föreslog en återremiss (att ärendet skickas tillbaka). Ett beslut om återremiss kräver endast en tredjedel av rösterna, så detta blev också fullmäktiges beslut. Frågan återkommer således längre fram för ytterligare debatt. En halv seger för Socialdemokraterna, som gärna debatterar frågan igen.

Föräldravänliga villkor för förtroendevalda

I en motion föreslår småbarnsföräldrarna Linda Larsson, Anders Tallgren, Anna Dahlén Gauffin, Mathias Casserlund och Lina Larhult att kommunfullmäktige sammanträder på dagtid. De vill också att en parlamentarisk grupp tillsätts för att hantera löpande frågor kring förtroendeuppdrag och föräldraskap.

Anders Tallgren, Lina Larhult och Linda Larsson argumenterade för motionen. Det är svårt att locka småbarnsföräldrar att ta politiska uppdrag och det har redan hänt att de hoppar av sina uppdrag, för att det är svårt att få ihop livspusslet. Alla andra sammanträden i kommunen är på dagtid och argumentet om fullmäktiges tillgänglighet och allmänintresse på kvällstid kan ifrågasättas eftersom det endast är drygt ett 30-tal som följer debatten på webben. Förlorad tid med barnen kan inte ersättas, det är en omodern kvarleva från svunnen tid att fullmäktige sammanträder på kvällstid.

Motionen avslogs och fullmäktige fortsätter sammanträda på kvällstid. Kanske ångrade sig en del ledamöter redan under gårdagens sammanträde, som pågick ända till kl. 22.30. Frågan lär återkomma inför nästa mandatperiod.

Locka företagare till landsbygden genom ett projekt liknande Falkenbergs Lev din dröm

I en motion föreslår Christian Norlin (S) och Lena Nilsson (S) att Karlstads kommun genomför ett landsbygdsprojekt med inspiration från Falkenbergs kommun och projektet ”Lev din dröm”. I projektets inledning så genomfördes en kartläggning över antalet obebodda fastigheter. Samtliga fastighetsägare, som av olika anledningar var skrivna någon annanstans, fick ett brev från kommunen. 200 hörde av sig och berättade varför deras hus var obebodda. På det sättet frigjordes initialt 45 fastigheter för försäljning, alternativt uthyrning. Målet var att locka tio nya entreprenörer, det var 128 som visade intresse för att flytta till Falkenberg!

Det är många som lever sin dröm på landsbygden och Socialdemokraterna är övertygade om att Karlstads landsbygd kan försörja fler företagsdrömmar.

Motionen bifölls.

Ta fram riktlinjer för politisk information och redovisa arbetet med demokratisk delaktighet i skolan

I en motion föreslår Anders Tallgren, Anna Dahlén Gauffin och Emelie Vennberg att kommunfullmäktige rekommenderar att Karlstads högstadie- och gymnasieskolor är positiva till kontinuerlig medverkan av politiska partier och deras ungdomsförbund och att nämnderna tar fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information i skolan. De föreslår också att de båda skolnämnderna redovisar hur man arbetar med demokratisk delaktighet i enlighet med kommunens strategiska plan.

Anders Tallgren poängterade att det politiska arbetet pågår året om, dygnet runt, inte bara en månad före ett val. Han gjorde också en personlig reflektion kring betydelsen av politikers medverkan i skolan och hur positivt det upplevs både av elever och förtroendevalda.

Motionen fick en positiv behandling och kommunfullmäktige rekommenderar Karlstads högstadie- och gymnasieskolor att vara positiva till kontinuerlig medverkan från politiska partier och deras ungdomsförbund.

Socialdemokraterna ser fram emot fler inbjudningar för medverkan i kommunens skolor, självklart på ett ”Coronasäkert” sätt.

Fixarservice inom digital teknik för äldre

I en motion föreslår Ferman Brodrej och Maria Wågemo att vård- och omsorgsnämnden utreder möjligheten att erbjuda fixarservice inom digital teknik. Många äldre vill komma igång med att utföra sina e-tjänster på nätet och hålla kontakten med nära och kära. Det finns dessutom en stor samhällsvinst i att hjälpa äldre att bryta det digitala utanförskapet.   

Motionen har skickats fram och tillbaka och skrevs före Coronapandemin. Ingen kan påstå annat än att frågan nu är högaktuell. Det blågröna styret vill avslå motionen med hänvisning till att de menar att förslaget saknar lagstöd. Det är inte kommunens ansvar att erbjuda denna service.

I debatten lyfte Ferman Brodrej Malmö stads ”IT-fixare” som positivt exempel. Tjänsten finns i flera kommuner. Det är således inte lagen som är problemet, utan den politiska viljan, menade Brodrej.

Oppositionsrådet Linda Larsson gick upp i talarstolen och vädjade till fullmäktige att stödja motionen. Många äldre sitter isolerade i sina hem och behöver verkligen den här hjälpen för att kunna kommunicera med anhöriga och vänner.

Flera partier visade sig stödja Socialdemokraternas motion och med röstsiffrorna 18—15 så bifölls motionen. Vi gratulerar alla Karlstads äldre, som nu förhoppningsvis snart får hjälp med digitala tjänster via kommunens Fixarservice. Socialdemokraterna kommer självklart följa frågan.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.