Öppet brev till (M) Karlstad

Sedan några månader tillbaka befinner vi oss i den värsta samhällskrisen sedan andra världskriget. Coronapandemin påverkar alla delar av samhället. I privatlivet gäller social distansering, i kommunen har vi en aktiverad krishantering och många företag drabbas oerhört hårt i rådande läge. De äldre utgör en särskild riskgrupp och uppmanas stanna hemma. På kommunens vård- och trygghetsboenden råder besöksförbud sedan den 11/3 och i skrivande stund har Karlstad klarat sig utan coronasmitta i kommunens omsorgsverksamheter, vilket är en stor framgång.

I kommunpolitiken råder en slags ”borgfred” i frågor som är kopplade till coronasituationen. Presidierna i kommunstyrelsen och nämnderna samarbetar för att lösa uppkomna frågor och situationer så smidigt som möjligt. Det allra mesta hanteras av verksamheterna och tjänstepersonerna. Socialdemokraterna tar ansvar för vår del i det samarbetet. Det finns naturligtvis en lång rad frågor där vi har varit och fortsätter vara oeniga.

En sådan fråga, som inte kan vänta ens i coronatider är entreprenadupphandlingen av tre välfungerande kommunala vårdboenden inom äldreomsorgen: Granberga i Väse, Fryken på Rud och Gruvan i Tingvallastaden. Vi respekterar att partier har olika uppfattningar och ideologiska utgångspunkter för sina ställningstaganden, så fungerar det i en demokrati. Det kan däremot aldrig vara acceptabelt att äventyra hälsa och säkerhet för våra äldre. Det begicks misstag med besök från eventuella anbudsgivare under rådande besöksförbud. En verksamhetsövergång riskerar medföra bland annat personalförändringar på berörda boenden med sammanlagt 106 platser. Detta under en pågående pandemi!

För Socialdemokraterna är det helt orimligt att sätta ideologin före de äldres hälsa. Ingen har efterfrågat denna privatisering. En förändring som sker av enbart ideologiska skäl, inget annat. Den skapar oro bland de äldre, deras anhöriga och berörd personal. En personal som går till jobbet varje dag med risk för sin egen hälsa. Varför ska de utsättas också för den oro det innebär att byta arbetsgivare? Hur kan kommunen behandla sin personal på det sättet? Efter påtryckningar från Socialdemokraternas representanter i nämnden, så är beskedet att en verksamhetsövergång kan skjutas upp om pandemin fortfarande pågår. Vi kräver tydligare besked än så.

Det är partierna som är de förtroendevaldas uppdragsgivare. Vi vill därför uppmana Moderaterna Karlstad att se till att de moderata ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden ändrar sitt beslut och stoppar den nu pågående upphandlingen. Det är det enda rätta i denna situation.

Kenneth Svensson
Ordförande, Socialdemokraterna Karlstad

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.