Studiebesök på förlossningen, CSK

De allra flesta av oss har någon gång varit på en förlossningsavdelning. En del har inte varit där sedan de föddes, medan andra har gått därifrån med en ny familjemedlem i famnen. Förlossningsavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad är länets enda och 2019 föddes det ca 3 000 barn på avdelningen. Det betyder att det i genomsnitt föddes ungefär 8 barn per dygn på förlossningen i Karlstad, under förra året. Cirka 1 300 av dem var hemmahörande i Karlstad. Oppositionsråd Linda Larsson och Regionråd Åsa Johansson besökte verksamheten för att få veta mer om dess utmaningar, men även om vad som fungerar bra.

När vi kommer till förlossningsavdelningen möts vi av ett avlägset barnskrik. Någon precis blivit mamma. Ett barn har kommit till världen, opåverkat och fördomsfritt. En människoresa har precis börjat, där inne på rum 7. En familj har skapats. Det är mäktigt att få ta del av, om än på behörigt avstånd.

För tillfället är bemanningen god på avdelningen, men det finns en del utmaningar när det gäller rekrytering och kompetensförsörjning inför framtiden. Pensionsavgången ligger runt hörnet och det är inte helt lätt att rekrytera nya medarbetare med senior kunskap.

Personalen på förlossningsavdelningen gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om såväl de nyfödda barnen som deras föräldrar, men tyvärr lämnar lokalerna en del att önska. Inte bara ur ett arbetsmiljöperspektiv, utan även för de blivande mödrarna. Förlossningsrummen är placerade i en lång korridor och nästan inget av dem har egen toalett. Det medför bland annat att nyförlösta mödrar behöver gå ut i korridoren för att ta sig till ett badrum. Men det är även ett bekymmer för de som ännu inte fött och kanske har så ont att de knappt orkar röra på sig.

Rummen i sig är naturligtvis utrustade med allt som behövs vid en förlossning och närheten till operationsavdelningen är viktig om det skulle uppstå komplikationer och sällan eller aldrig har avdelningen nekat någon att komma på grund av platsbrist.

När vårt besök är över kan vi konstatera att förlossningsavdelningen är i stort behov av såväl nya lokaler som personalförsörjning. Men vi kan också konstatera att mycket fungerar bra och att vi har en väl fungerande förlossningsvård på CSK. Hittills denna dag har fötts tre små barn och av ljudet att döma är en fjärde på gång. Välkomna till världen!

Nålarna på tavlan visar hur många barn som fötts varje dag.
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.