CSU hjälper elever genom grundskolan

Alla elever ska ges möjlighet att klara skolan. Men alla elever klarar inte av att tillgodose sig undervisningen i den form den vanligtvis bedrivs. I Karlstads kommun finns därför Klaraborgs specialpedagogiska område, med så kallade Centrala Särskilda Undervisningsgrupper – CSU.

En av dessa grupper är Bergshöjden, som finns på Rudsskolan, där elever i årskurs 7-9 får stöd i undervisningen. Oppositionsråd Linda Larsson och barn- och ungdomsnämndens 1:e vice ordförande Anna Dahlén Gauffin träffade enhetschef Anna Rosqvist för att få veta mer om verksamheten.

– För många, om inte alla eleverna, är CSU en förutsättning för att klara av grundskolan. De är här olika lång tid och målet är att de så småningom ska tillbaka till sin hemskola och återgå till de klasser de gick i tidigare, säger Anna Rosqvist.

Inte sällan handlar det om elever med någon form av funktionsvariation, till exempel autism eller ADHD. Eleverna läser efter grundskolans kursplaner och erbjuds undervisning i alla ämnen. Tillsammans med vårdnadshavare och elev anpassar skolverksamheten efter varje elevs särskilda behov.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.