Det går att motverka digitalt utanförskap, ändå säger styret och SD nej till digital fixarservice.

Idag behandlades Socialdemokraternas motion om Digital fixarservice på kommunstyrelsen i Karlstad. En motion som syftar till att inkludera äldre i den digitala världen. En värld som i många fall kan upplevas svåråtkomlig och svårbegriplig.

Många äldre skulle vilja komma igång att utföra sina e-tjänster på nätet, eller hålla kontakten med nära och kära som geografiskt befinner sig långt borta, men hindras just av det faktum att de inte kan installera en dator, eller vissa funktioner i datorn. I kommunens handlingsplan ”Digitala Karlstad” lyfter man fram vikten av att försöka inkludera så många som möjligt av invånarna i det digitala landskapet. De äldre kan hindras denna tillgång just därför att hårdvaran inte är redo att användas.

Att bredda den befintliga fixarservicetjänsten till att även innehålla tjänster som underlättar det digitala livet, är ett naturligt steg som egentligen knappt skulle behöva vara uppe för diskussion. Digitaliseringen har sedan länge varit en naturlig del i vårt samhälle och i takt med att allt fler ärenden görs online, så måste vi se till att alla är rustade att klara sig i den digitala vardagen.

På samma sätt som det finns en stor samhällsvinst i att äldre undviker fallolyckor genom att slippa ta vissa risker hemma, så finns det också samhällsvinster i att hjälpa äldre att bryta det digitala utanförskapet.

Idag valde styret, tillsammans med SD att stoppa vårt förslag och förstärker därmed de äldres digitala utanförskap.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.