Nej till styrets privatiseringschock!

Socialdemokraterna vill se ett Karlstad som erbjuder livskvalitet och trygghet genom hela livet och som Karlstadsbo ska man känna tillit till att hjälpen finns när den behövs. Integritet, självständighet, respekt, delaktighet är viktiga värdeord som skapar kvalitet inom äldreomsorg och stöd till personer med funktionsvariationer.

För Socialdemokraterna är det självklart att verksamheten i första hand ska drivas i kommunal regi med hjälp av våra gemensamma skattemedel. De pengar som eventuellt blir över, går tillbaka in i verksamheten och kan användas för att på olika sätt utveckla omsorgen och tryggheten för de äldre eller personer med funktionsvariationer och deras anhöriga.

Vi har sedan tidigare ett par boenden utlagda på entreprenad inom äldreomsorgen (Åsbacka i Molkom och Sveagatan på Herrhagen) och det pågår byggnation av ett boende på Orrholmen som både byggs och ska drivas i privat regi. I en kommun av Karlstads storlek är det rimligt att det finns några boenden i privat regi, men den andelen anser vi Socialdemokrater nu är fullt tillräcklig.

Det moderatledda styret (M-MP-C-L-KD) planerar nu att kraftigt öka andelen privat drivna vårdboenden. Tre boenden ska läggas ut på entreprenad och därmed byta driftsform från kommunal regi till privat regi. Dessa tre boenden är Gruvan i centrala Karlstad (gamla Posthuset) 33 platser, Fryken på Rud, 48 platser och Granberga i Väse, 25 platser. Totalt 106 platser. Andelen privat drivna boenden kommer, när detta är genomfört, att öka från 20 till 42 procent. En privatiseringschock för de äldre, deras anhöriga och all berörd personal. Som vanligt använder styret argumentet ”ökad valfrihet”. Men var finns valfriheten för dem som redan bor på dessa boenden? I underlaget framgår tydligt att ett av de huvudsakliga syftena är att öka andelen privata utförare i äldreomsorgen. Det kan aldrig vara ett mål för Socialdemokraterna. För oss handlar äldreomsorg om trygghet, tillit och kvalitet.

Tidigare i år har det blågröna styret också beslutat om att tillåta privata utförare inom daglig verksamhet. Daglig verksamhet är sysselsättning enligt LSS och berör personer med funktionsvariationer.

Vi socialdemokrater minns, med bävan, den senaste större privatiseringen inom vård- och omsorg i Karlstad. Hela verksamheten personlig assistans inom LSS lades ut på entreprenad och möjligheten att välja kommunen som utförare försvann. Socialdemokraterna röstade emot och både brukare, anhöriga och personal for illa i den processen. Den erfarenheten avskräcker.

Det finns ingen opinion som kräver fler privata alternativ inom Karlstads vård- och omsorg. Tvärtom finns det en stor ilska och frustration över vinster i välfärden och att skattefinansierade verksamheter drivs i vinstsyfte. Men den debatten kanske har gått det blågröna styret förbi? Särskilt Miljöpartiet förvånar oss i den här frågan.

Det är också ett faktum att arbetsvillkoren kan försämras vid entreprenaddrift. Vi kan inte ställa specifika krav på arbetsvillkor, såsom exempelvis rätt till heltid, scheman utan delade turer eller friskvårdsbidrag. Dessutom kan vi inte kräva att vinsterna ska återinvesteras i verksamheterna. Det bestämmer ägarna.

Socialdemokraterna säger nej till upphandling och därmed privatisering av boendena Gruvan, Fryken och Granberga.

Linda Larsson (S)
Oppositionsråd

Monica Gundahl (S)
1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.