Nyhetsbrev S i Region Värmland

Regionfullmäktige i juni

Ett av de större ärenden under senaste Regionfullmäktige var budget och regionplan för 2023. Det borgerliga styret valde återigen att krocka arm med Vänsterpartiet för att få majoritet för sitt förslag. Förslaget innehöll inga större satsning mer än en lönesatsning på 80 miljoner kronor. En välkommen satsning som vi länge efterfrågat i regionen och haft med i våra tidigare förslag. Vårt förslag innehöll 5 konkreta förslag:

  1. Medarbetarna vår viktigaste resurs

Vi föreslog 100 mkr i utökade satsningar på högre löner och bättre arbetsmiljö för våra anställda inom hälso-och sjukvården. Inga löner i Region Värmland ska vara under riksgenomsnittet.

  • Rusta vårdcentralerna

Vi föreslog en särskild satsning på 100 mkr för att stärka länets vårdcentraler för ökad tillgänglighet och stärkt bemanning. Fler ska känna sig trygg med att kunna vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp när man behöver det.

  • 1177 – en trygghet i vardagen

Sjukvårdsrådgivningen 1177 är en viktig del för att öka värmlänningens trygghet i vardagen och ska finnas där för att snabbt ge råd och hjälp. För att få ned de långa svarstider som idag finns så föreslog vi 4 mkr till verksamheten.

  • Köerna till BUP måste bort

Den psykiska ohälsan växer i samhället och kryper allt längre ned i åldrarna. Under de snart 12 år som det borgerliga styret haft ansvar för psykiatrin har utvecklingen inte alls hängt med i samma takt som behoven har ökat. Det är ett stort misslyckande när vi vet att tidiga insatser har stor betydelse för hur den psykiska ohälsan kan motverkas. Därför föreslog vi att Barn och ungdomspsykiatrin skulle få 10 mkt kr för fler resurser och kortare köer.

  • Stoppa byråkratin i regionen

Byråkratin inom hälso- och sjukvården har runt om i vårt land ökat, samtidigt som vi år efter år har stigande kostnader, och större utmaningar. Vi behöver återta kontrollen över vår välfärd. Därför föreslog vi ett anställningsstopp för icke vårdnära personal inom regionen.

Det här föreslag som vi kommer att köra på framåt under valrörelsen.

Motion om NP-utredningsenhet nedröstad

Under senaste Regionfullmäktige behandlades vår motion om att inrätta en NP-utredningsenhet. NP är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser, några är adhd och autismspektrumtillstånd (AST). Socialstyrelsen uppskattar att 4.5 procent av flickorna och nästa 9 procent av pojkarna mellan 10 och 17 år idag har en adhd-diagnos. Behovet av utredningar ökar och regionen köper idag upp utredningar hos externa aktörer till en kostnad av 10 miljoner kronor. Vi anser att man bör kunna göra det i den egna verksamheten genom en särskild NP-utredningsenhet. Motionen blev besvarad med hänvisning till att det finns med i Barn- och ungdomspsykiatrins verksamhetsplan framåt. Vi ville dock att man politiskt skulle ta beslut för att tydligt visa på att man anser att frågan är av betydande karaktär.

Fler logopeder ska säkerställas i Värmland

Värmland har sett till antal logopeder per 100 000 invånare lägst andel i Sverige. Samtidigt är språkstörning den funktionsnedsättning hos barn och ungdomar som är vanligast men kanske inte den mest kända. Det anser vi är för dåligt och lämnade därför in en motion i frågan. Glädjande så kommer regionen nu tillsammans med de värmländska kommunerna samverka för att öka andelen logopeder i Värmland.

Avgiftsfritt TBE-vaccin till barn och unga?

Sommaren står runt hörnet och med ökad vistelse i skog och mark. Dessvärre har risken att drabbas av det TBE-virus som sprids via fästingar ökat. Ett virus som kan orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinna. Bästa skyddet är att vaccinera sig men för en barnfamilj kan det bli en oöverstiglig kostnad på flera tusen kronor. Vi har därför lämnat in en motion om att titta på att göra TBE-vaccineringen avgiftsfritt för våra barn och unga. För oss är det viktigt att föräldrarnas plånbok inte ska avgöra risken för barn att drabbas av allvarliga sjukdomar.

Larmsignaler från vården

Det har nog inte undgått någon om de allvarliga signaler som kommer från vårdpersonalen om en ohållbar situation i den värmländska vården. Frågan om bristen på vårdpersonal är alltid aktuell och påtaglig. Vi ser hur värmlänningarnas behov av vård ökar mer än vad resurserna räcker till. Det är inte hållbart. För oss är det självklart att vi ska ha en hållbar arbetsmiljö och en vård som håller hög kvalité med god tillgänglighet och hög patientsäkerhet 365 dagar om året. Vi har till skillnad från det borgerliga styret haft ett särskilt fokus på personalfrågorna under de senaste åren. Våra budgetförslag har till exempel innehållit satsningar på medarbetarna och bättre villkor. Vi har lagt förslag om att inrätta ett personalutskott och om att ta fram ett personalpolitiskt program för att få ett samlat politiskt ansvar i frågorna. Stärkt möjligheterna till ett ökat deltagande av personalföreträdare vid de politiska besluten för regionens nämnder. Föreslagit olika arbetsmodeller som ”80-90-100” och ”Min barnmorska” för att skapa förutsättningar till bättre arbetsmiljö och vård. Lagt motion om att utreda hur vi andelen vårdplatser kan bli fler på våra tre sjukhus.

Men! Som ni alla ser och läser om så behöver mycket mer göras och vi kommer göra allt vi kan för att få till ett maktskifte i regionen. Här behöver vi er hjälp – jobbar du inom regionen och vill dela med dig av läget? Tveka inte att höra av dig! Du kan göra det till mig på: stefan.jonsson2@regionvarmland Alla berättelser vi får in bekräftar bara vår bild om att mer måste göras.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.