Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) ang oskyddade järnvägsövergångar

Den senaste tiden har Värmland drabbats av två tragiska dödsolyckor i anslutning till oskyddade järnvägsövergångar. Det här väcker naturligtvis frågor och farhågor kring hur situationen ser ut här hos oss inom Karlstads kommun.

Inom kommunen finns det flera järnvägslinjer, Stockholm–Oslo som går genom Väse, Skattkärr, Karlstad och Skåre. Bergslagsbanan passerar genom Molkom och Lindfors samt banan till Skoghall som går genom flera bostadsområden. Det är således en fråga som rör medborgarnas vardag runt om i hela kommunen.

Ansvaret för säkerheten vid övergångarna ligger formellt hos Trafikverket, men det finns väl inga hinder för att kommunen vidtar åtgärder i väntan på Trafikverkets planering?

Mina frågor till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C):

  1. Hur många oskyddade järnvägsövergångar samt passager/genvägar vilka helt saknar någon form av skydd finns det inom Karlstads kommun?
  2. Hur ser dialogen ut med Trafikverket kring deras planering för att åtgärda säkerhetsproblemen?
  3. Har kommunen några planer på att vidta egna åtgärder i närtid för att förebygga olycksrisken?

Karlstad 2021-11-10

Christer Alnebratt (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.