Motion – Öka likvärdigheten och kvalitet inom gymnasieskolan

Alla elever har enligt skollagen rätt till en utbildning av hög kvalitet. Likvärdigheten i skolan handlar om lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildning vilket innebär att skolan har i uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Vi ser dock skillnader mellan gymnasieprogram, bland annat mellan yrkesförberedande och studieförberedande program och mellan skolor. Vi har även utmaningar med det individuella programmet där ett antal åtgärder nyligen initierats.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Tingvalla gymnasieskola har under tre års tid deltagit i Skolverkets ”Samverkan för bästa skola”(SBS) – ett utvecklingsarbete med syfte att stärka utbildningens kvalitet så att elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov. Även Karlstads universitet har deltagit i samverkan.

Arbetet inom ”Samverkan för bästa skola” avslutas i december 2021. Vi anser dock att det är viktigt att det påbörjade arbetet för en ökad likvärdighet inom Karlstads gymnasieskolor fortsätter i en strukturerad form, i hela verksamheten och i samverkan med Karlstads universitet även framöver.

Förslag:

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att initiera ett samarbete med Karlstads universitet i syfte att utvecklingsprocessen med ”Samverkan för bästa skola” ges möjlighet att fortsätta i hela verksamheten.

Karlstad 2021-10-25

Ferman Brodrej (S)

Sofia Magnusson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.