Motion – Öka likvärdigheten inom grundskolan

Alla elever har enligt skollagen rätt till en utbildning av hög kvalitet. Likvärdigheten i skolan handlar om lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildning vilket innebär att skolan har i uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. En sådan likvärdighet förutsätter en jämlik skola som ger alla elever samma livschanser – en skola där alla elever blir sedda, upplever trygghet och får det stöd de behöver. Föräldrarnas ekonomiska situation eller utbildningsbakgrund ska inte påverka elevernas möjligheter att lyckas i skolan. I Karlstad ser vi dock att skillnader i likvärdighet inom och mellan skolor undergräver elevers rätt till utbildning. Vi ser t.ex. skolresultat som korrelerar med bostadssegregation, och vi ser hur skillnader förstärks genom marknadsskolans negativa effekter på likvärdigheten.

Barn- och ungdomsnämnden i Karlstad har under tre års tid deltagit i Skolverkets ”Samverkan för bästa skola”(SBS) – ett utvecklingsarbete med syfte att stärka utbildningens kvalitet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov. Även Karlstads universitet har deltagit i samverkan.

Arbetet inom ”Samverkan för bästa skola” avslutas i december 2021. Vi anser dock att det är viktigt att det påbörjade arbetet för en ökad likvärdighet inom Karlstads skolor fortsätter i en strukturerad form och i samverkan med Karlstads universitet även framöver. Vi ser att vi fortfarande har mycket arbete kvar att göra innan vi har en likvärdig skola i Karlstad där alla elever ges samma chanser att lyckas.

Förslag:

1. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att initiera ett samarbete med Karlstads universitet i syfte att utveckla ett åtgärdspaket för att öka likvärdigheten inom grundskolan och fortsätta den påbörjade utvecklingsprocessen med ”Samverkan för bästa skola”.

Karlstad 2021-10-25

Anna Dahlén Gauffin (S)

Dekan Izat (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.