Motion: Utveckla kulturstråket längs Museigatan genom att inrätta ”Värmland Walk of Fame”

Älvpromenaden längs kvarteret Almen och på Museigatan framför Stadshotellet har rustats upp de senaste åren. Både genom förändrad utformning och med olika konstinstallationer. Det är en positiv utveckling för stråket och för hela centrala Karlstad. Dock har det visat sig att en del av stenbeläggningen på Museigatan blir väldigt hal vid regn och vinterväglag. Nu måste delar av gatan göras om och då föreslår vi Socialdemokrater att man gör någon form av ”Värmland Walk of Fame” och uppmärksammar intressanta Värmlandsprofiler på en del av de plattor som ska ersättas.

Förslag:

1. Inrätta någon form av Walk of Fame på Museigatan där intressanta Värmlandsprofiler uppmärksammas.

2. Utreda vilka urvalskriterier som ska ligga till grund för uppmärksamheten och hur dessa profiler ska utses.

Karlstad 2021-02-17

Lars-Gösta Blåvitt Elofsson (S) Lena Nilsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.