Protokollsanteckning ang internbudget

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde antogs internbudgeten för kommunstyrelsen 2020. Vi socialdemokrater har lämnat in en protokollsanteckning.

I samband med budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni, så hade Socialdemokraterna ett annat förslag till budget än den som beslutades.

När vi socialdemokrater säger Karlstad, så menar vi hela kommunen. Livskvaliteten och tryggheten ska omfatta hela kommunen. Våra ytterområden och kransorter är en viktig del av kommunens utveckling och attraktivitet. Det finns ett folkligt engagemang för orterna och vi ville understödja engagemanget och drivkraften genom att avsätta 1 miljon vardera i investeringsbudgeten till: Edsvalla, Molkom, Skattkärr-Alster, Skåre, Ulvsby, Vålberg och Väse.

Pengarna skulle ha använts till satsningar som kommer så många som möjligt till del och höjer attraktiviteten i områdena. Det hade varit en framåtsyftande satsning, och inneburit mer medel och en bredare målgrupp än nuvarande landsbygdsmedel. Men det blågröna styret röstade tyvärr ner förslaget.

Ett annat förslag i den socialdemokratiska budgeten var Kunskapsbank för jämställdhet 300 000 kr. Vi vill att Karlstad ska vara Sveriges mest jämställda kommun och vi hade helst sett ett mer strategiskt jämställdhetsarbete och ett samarbete med Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet.

Karlstad 2019-12-10

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.