Svar på Per-Samuel Nissers populistiska utspel

Vi är mycket förvånade över Per-Samuel Nissers öppna brev till riksdagsledamöterna på Värmlandsbänken och kan inte tolka det som något annat än ett populistiskt utspel i ett försök att rädda sitt eget ansikte. Klassisk moderatretorik, designad att så split mellan stad och land.

Det blå-gröna minoritetsstyret har nu styrt Karlstads kommun i snart nio år. De senaste fem åren med en S-ledd regering. Sedan 2014 har Karlstads kommun tagit emot mer än 1,5 miljarder kronor i såväl generella som riktade statsbidrag från den S-ledda regeringen. Pengar som år efter år har räddat minoritetsstyrets kommunala budget. Att därifrån gå ut och kritisera ett förslag som skulle ge Värmland ytterligare 250 miljoner kronor enligt det kommunala kostnadsutjämningsförslaget, och därutöver uppmana samtliga värmländska riksdagsledamöter att rösta emot förslaget, är inte bara magstarkt, utan även högst anmärkningsvärt. Särskilt när man inte en enda gång yttrat ett minsta tack till regeringen för alla de miljoner man faktiskt fått och som har inneburit att Per-Samuel Nisser och co gång på gång räddats från att ta ansvar för kommunens ekonomi.

Det kommunala kostnadsutjämningssystemet är en viktig del i att få hela Sverige att leva och skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och för landstingen. För Värmlands del innebär detta att Karlstad får bidra, så att hela regionen får bättre förutsättningar. Vi har alla ett solidariskt ansvar att se till att Värmland är och förblir ett levande län. Att, som Per-Samuel Nisser, ställa sig bortom denna solidaritet är förvisso inte förvånande, men inte desto mindre anmärkningsvärt.

29 augusti mottog Lagrådet regeringens förslag till ändringar till ett uppdaterat förslag till kostnadsutjämningssystem. En justering som görs i förhållande till utredningens förslag är att införandeperioden förlängs, så att de kommuner och landsting som drabbas negativt av förslaget får en längre omställningstid.

Linda Larsson (S)
Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)
Oppositionsråd

Kostnadsutjämningen är en del av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Kostnadsutjämningen är mellankommunal, dvs. de bidrag som en del kommuner och landsting får i systemet är lika stora som de avgifter övriga kommuner och landsting betalar. Ser man till utjämningssystemet i sin helhet står staten för den allra största delen av finansieringen, vilket 2019 var ca 110 miljarder kronor. Syftet med det kommunalekonomiska utjämningssystemet är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner och för landsting att ge sina invånare kommunal service av hög kvalitet, trots de stora skillnader i strukturella och opåverkbara faktorer som finns, exempelvis vad gäller skattekraft, befolkningsstruktur och geografiska förutsättningar.

Källa: www.regeringen.se

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.