Motion angående parkeringsyta i Väse

Vi vill förbättra trafiksäkerheten i Väse genom att tomten Väse Lund 1:153 på Skolgatan 4 görs om till parkering. Enligt detaljplanen kan tomten användas till bostad eller parkering.

Idag är trafiksituationen sådan att föräldrar parkerar på båda sidor om Skolgatan när de ska lämna eller hämta sina barn på skolan eller förskolan. Det har försvårat möjligheten för skolbussen att komma fram, så platsen för av- och påstigning har flyttats till Guståsgatan.

Behovet av parkering finns både hos skolans besökande och personal och hos besökande och personal vid Granberga vårdboende.

Parkeringen behövs även som en pendlarparkering för de som inte vill ha sin bil stående sent på kvällen eller över natten på parkeringen vid bytespunkten intill E18. Det har hänt att bilar skadats på kvällar och nätter och gångavståndet till busshållplatsen är relativt kort.

Den här relativt begränsade förändringen skulle betyda en förbättrad trafiksäkerhet och en ökad trygghet i Väse.

Förslag:

Tomten Väse Lund 1:153 på Skolgatan 4 görs om till parkeringsyta.

 

Karlstad 2016-02-16

Bengt Holm (S)

Anna Dahlén Gauffin (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.