Motion angående parkeringsyta i Väse

Vi vill förbättra trafiksäkerheten i Väse genom att tomten Väse Lund 1:153 på Skolgatan 4 görs om till parkering. Enligt detaljplanen kan tomten användas till bostad eller parkering. Idag är…

Läs mer

Försöksverksamhet med Personlig koordinator för familjer med barn som har rörelsenedsättning/ flerfunktionsnedsättning

Såväl statliga utredningar (RiR 2011:17) som flera andra undersökningar visar att föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får ta ett stort ansvar för att samordningen av det stöd barnet…

Läs mer

Revidering av policyn ’Regler och riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark’

Policyn ’Regler och riktlinjer för jaktarrenden på kommunal mark’ har inte reviderats sedan 2002 och det är nu hög tid för en översyn och uppdatering. Det står till exempel inget…

Läs mer
facebook Twitter Email