Socialdemokraterna driver på för ökad tillväxt och fler jobb

Karlstads tillväxt är för svag. Kommunen klarar inte tillväxtmålen i den strategiska planen:

  • Årlig befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer (564 år 2014)
  • Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 % till 2020 (ökat 2 % mellan 2008-2012)
  • Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat (nr 60 år 2014)
  • Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse (planer för bostäder finns, men det byggs för lite och den verksamhetsmark som finns upplever inte företagen som tillräckligt attraktiv)

Den här utvecklingen ser Socialdemokraterna allvarligt på. Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen, så drev S på för att prioritera upp Eriksberg i planarbetsprogrammet och tidssätta majoritetens utredning om verksamhetsmark vid Ilanda. Eriksberg röstades ned, men förslaget om att utredningen om verksamhetsmark vid Ilanda ska vara klar som senast ett år beslutades i kommunstyrelsen.

Linda Larsson, kommunalråd (S) konstaterar: ”Jag var orolig för att utredningen om verksamhetsmark vid Ilanda skulle pågå hela mandatperioden, om vi inte sätter upp en tidsplan. Det är viktigt att kunna ge besked, om vi menar allvar med Karlstads tillväxt, fler jobb och ett bättre företagsklimat”.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Kommunalråd Linda Larsson (S), 054-540 12 89 eller Anders Tallgren (S), vice ordf. tillväxtutskottet, tel. 054-540 10 45.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.