Motion om att utreda möjligheterna till att införa arbetskläder inom skolan

Sedan 2007 har personal inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetskläder. Inom den mansdominerade teknik- och fastighetsförvaltningen har det förmodligen alltid varit så, en självklarhet. Vi är glada över att vi medverkade till att personalen inom vård- och omsorgen i Karlstad nu har arbetskläder och vill ta ytterligare ett steg i en satsning som rör både jämställdhet och hygien.

Inom barn- och ungdomsförvaltningen är det på vissa enheter en självklarhet att ha arbetskläder, på andra inte. Vi vill att barn- och ungdomsnämnden gör en översyn över hur det ser ut och även tar fram en kostnadskalkyl för att införa arbetskläder inom förskolan och de lägre årskurserna åk 1 till 3.

Vi föreslår därför

Att                 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att kartlägga samt ta fram en kostnadskalkyl för att införa arbetskläder enligt ovanstående.

Karlstad 2015-03-17

Anna Dahlén Gauffin (S)                          Mathias Casserlund (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.