Rock ’n’ roll, punk, eller anarki?

Socialdemokraterna i Karlstad har under den senaste tiden synts flitigt i media. Inte så konstigt kanske, då repskapet skulle ta ställning i frågan om sagoparkens etablering på Skutberget. Som kommunikatör och före detta journalist gläds jag förstås åt att vi får medial uppmärksamhet, men jag upprörs samtidigt över hur Karlstadspartiets företrädare försöker och till stor del lyckas med, att sätta agendan för Mumin-debatten.

Tonläget i just den debatten har stadigt stigit och vissa gånger tagit sig, ska vi säga tveksamma uttryck. Vår interna demokratiska process har ifrågasatts från flera håll och i Karlstadspartiets senaste poddavsnitt ondgör man sig över att varje enskild medlem inte har en egen röst och att det i sig betyder att vi inte alls är ett demokratiskt parti.

Orden är Peter Sörensens (KPL), som i ett samtal med vår ordförande ska ha sagt: ”Jag följer inga moralens lagar, jag är mer rock ’n’ roll.”. Nej Peter, det finns ingen rock ’n’ roll över dig. Ta det från en som levt, andats och turnerat rock ’n’ roll i drygt en halv livstid.

Att vara rock ’n’ roll är att hålla sig inom för ändamålet givna ramar, för att tillsammans förverkliga och leverera.
Att vara rock ’n’ roll är att vara samspelt och ge sina medmusikanter (läs medmänniskor) utrymme.
Att vara rock ’n’ roll är att vara lyhörd och inspireras av det som tidigare generationer skapat och vidareutveckla det.

Att vara rock ’n’ roll är inte att skapa kaos bland tjänstemän i kommunala förvaltningar och begära ut 50 år gamla handlingar. Rock ’n’ roll är heller inte att påtala vad andra gör fel eller att vara konspiratorisk, i syfte att söndra och förstöra.

Visst, rock ’n’ rollen betraktades i begynnelsen som rebellisk och farlig. Men den hade ändå sina givna ramar och regler. Precis som socialdemokratin. Peter Sörensens och KPL:s beteenden och strategier liknar mer punk, ja kanske till och med anarki, när man vägrar använda de givna instrument som står till buds. Punken blev ju, som de flesta vet, väldigt kortlivad och anarki har aldrig vart särskilt hållbart i längden.

Rock on!

Andreas Pettersson
Politisk sekreterare/kommunikatör (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.