Reviderad arbetsordning kommunfullmäktige

Ändringsyrkanden:

1. § 6 Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. Fullmäktiges sammanträden börjar vanligtvis klockan 9.00.

2. Allmänhetens frågestund (5 kap 21§) oförändrat i enlighet med tidigare arbetsordnings § 37.

3. § 33 En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom fyra månader från det att motionen väckts om motionen bereds av kommunstyrelsen och inom sex månader om den remitterats till en eller flera nämnder.

4. § 34 Eventuell interpellationsdebatt inleder fullmäktiges sammanträde.

För Socialdemokraterna

Linda Larsson

1:e vice ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.