Nyhetsbrev från S i Region Värmland

Aktuellt rörande covid-19

Det fortsätter att gå åt rätt håll i Värmland. Smittspridningen och antalet bekräftade fall per vecka minskar stadigt. Vad gäller hälso- och sjukvården har antalet patienter som vårdas varje dag minskat. Värmland fortsätter också att tillhöra de regioner i landet som kommit längst i vaccinationsarbetet. Nu fortsätter vi att hålla i och håll ut!

Aktuella politiska frågor

Regionfullmäktige i juni

Regionfullmäktige i juni innehöll flera större ärenden, bl.a. antagande av Värmlandsstrategin och budget för 2022.

Värmlandsstrategin tar sikte på var vi vill att Värmland ska vara 2040. Vilka styrkor, utmaningar och problem vi har, vilka insatser vi behöver göra och hur det ska gå till. Ett arbete som pågått i mer än två år men i sista stund valde SD att yrka på en återremiss av strategin. Anledningen? De anser sig inte ha fått någon återkoppling på de synpunkter de haft i sitt remissvar, främst när det gäller invandring och flyktingmottagandet. Partiet har haft flera möjligheter att lyfta sina synpunkter i Regionala utvecklingsnämnden som huvudsakligen ansvarat för framtagandet av strategin men inte valt att göra det. Vilken skrämmande människosyn SD har blev tydligt i debatten och något som vi andra partier markerade starkt mot.

Det andra större ärendet var budget och regionplan för 2022. Vi valde likt Vänsterpartiet att yrka ett nollresultat, dvs. ett avstamp från riktlinjer för god ekonomisk hushållning på 2 procent. Det budgeterade resultatet på 167 miljoner ville vi tillföra hälso- och sjukvården för bättre förutsättningar att bl.a. hantera den vårdskuld som uppstått under pandemin. Vi ville även avsätta 20 miljoner till en personal- och rekryteringssatsning. Du kan läsa om vår inriktning här. Det borgerliga styret ville likt oss sänka resultatet men inte lika mycket. Nettokostnadsramen i deras förslag uppgår till 99.5 procent av skatter och generella bidrag. Styret fick stöd av SD och fick därigenom sitt förslag. Den större politiska inriktningen i budget kommer ske vid revideringen i december. 

Inlämnade motioner

Under senaste Regionfullmäktige anmälde vi fyra motioner:

  • Stärk vården av långtidssjuka i Covid-19

Vi får signaler om att pandemin medför påverkan som psykiska och fysiska besvär för den som drabbas. Därför behöver kapaciteten inom den specialiserade vården byggas ut. Du kan läsa motionen här.

  • Vårdsamordnare för att stärka den psykiska hälsan

Vårdcentralerna behöver stärka sina insatser för patienter med psykisk ohälsa. Utifrån en modell i Västra Götalandsregionen föreslår vi därför att inrätta vårdsamordnare. Rollen är att ge ett samordnat, strukturerat omhändertagande, ha en aktiv uppföljning av förlopp och behandling av patienter med psykisk ohälsa. Du kan läsa om motionen här.

  • Bättre avfallshantering inom regionen

Alla verksamheter inom Region Värmland kan idag inte källsortera sitt avfall. Inom vissa verksamheter behöver sjukvårdspersonal ta arbetstid för att kunna källsortera. Det vill vi nu få en ändring på, läs mer i motionen här.

  • Öppna en mottagning för barn- och ungdomsmedicin i norra Värmland

Organiseringen av öppenvårdsmottagningarna i regionen för barn- och ungdomsmedicin är lokaliserade till östra, västra och södra delarna av länet, men inte till norra Värmland. Därför vill vi se över möjligheten att stärka tillgängligheten för de norra delarna, läs mer här

Hälsning från vår nya politiska sekreterare

Hej, jag heter Shahram Behrouz, och är ny politisk sekreterare på Region Värmland för Socialdemokraterna. Jag är 24 år och är uppväxt i Blekinge, Karlskrona. 

I snart ett decennium har jag varit med i arbetarrörelsen. Först i SSU och sedan i partiet. Under valet 2014 blev jag ordinarie fullmäktigeledamot som 18-åring i Karlskrona. Åren därefter arbetade jag som Distriktsombudsman för SSU Jönköpings län i Jönköping. SSU-distriktet växte under min tid i medlemsantal och blev ett av Sveriges största SSU-distrikt med över 830 medlemmar under valåret 2018. 

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.