Motion – Skapa en centralt belägen mötesplats för ungdomar

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå motionen. Vi noterar att förvaltningarna i beredningen av motionen var positiva till att utreda frågan om en centralt belägen mötesplats för ungdomar, men det blågröna styret (M-MP-C-KD-L) motsätter sig ens en utredning. Vi tycker det är anmärkningsvärt. Karlstads centrum är Karlstadsbornas ”vardagsrum” och det ska vara öppet och tillgängligt för alla i olika åldrar. Vi vill betona att vi inte menar en centralt belägen lokal, utan en ”hängyta” där ungdomarna kan träffas. Vi är övertygade om att en del ungdomar kommer att vistas i Karlstads centrum även efter att UNO flyttat till Sundsta.

I motionen ingår också att arbetet med mötesplatsen givetvis ska involvera ungdomsfullmäktige och det finns också en viktig kulturell dimension i förslaget genom möjligheten att engagera lokala konstnärer i utformningen av platsen.

Karlstad 2022-01-24

Linda Larsson

1:e vice ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.