Region Värmland

Karlstads Arbetarekommuns högsta representanter i Regionen:
Monica Gundahl
monica.gundahl@karlstad.se
054-540 24 32

Erik Olsson
erikolss@hotmail.com
070-230 86 87

 

Mer om regionalpolitiken hittar ni på S i Värmlands sida.

facebook Twitter Email