Stadgar för Karlstad arbetarekommun

Lokala tilläggsstadgar för Karlstads arbetarekommun och stadgarna för den socialdemokratiska kommunfullmäktige gruppen i Karlstads kommun tagna på Årsmötet den 27/8 2020.

Stadgar för arbetarekommunen

Stadgar för KF gruppen

facebook Twitter Email