Arbetarekommunen

Styrelsens ordinarie ledamöter:

Sofia Magnusson, ordförande

Per Aspengren, vice ordförande

Nathalie Björfeldt, kassör

Anna Dahlén Gauffin, studieorganisatör

Lena Nilsson, facklig ledare

Mikael Sjövall, medlemsansvarig

Dekan Izat, ledamot

Styrelsens suppleanter:

 Erik Georgii

Susanne Kielba

Hans Hellström

Catharina Skålberg

Anders Blomqvist

Adjungerade till styrelsen:

Linda Larsson, Kommunalråd i opposition

Anders Tallgren, Kommunalråd i opposition

Moa Andersen, S-studenter

Lars-Erik Soting, Ombudsman

Kansliet

Lars-Erik Soting, ombudsman
Telefon: 070- 3783766
E-post: karlstad@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email