Arbetarekommunen

Styrelsens ordinarie ledamöter:

Kenneth Svensson, ordförande

Emelie Bernhardsson Vennberg, vice ordförande

Christian Norlin, kassör

Birgitta Gauffin, studieorganisatör

Lars-Gösta Blåvitt Elofsson, facklig ledare

Esteri Nilsson, ledamot

Christoffer Sonesson, ledamot

Styrelsens suppleanter:

Lena Nilsson

 Erik Georgii

Susanne Kielba

Mikael Sjövall

Nathalie Björfeldt

Andjungerade till styrelsen:

Linda Larsson, Kommunalråd i opposition

Anders Tallgren, Kommunalråd i opposition

Sofia Nygren, SSU Karlstad

Ida Gullbrandsson, S-studenter Karlstad

Lars-Erik Soting, Ombudsman

Kansliet

Lars-Erik Soting, ombudsman
Telefon: 070- 3783766
E-post: karlstad@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email