Välfärdsonsdagar, hösten 2019 – en summering.

26/6 samlades gruppledarna för välfärdsnämnderna för att utarbeta konceptet ”Välfärdsonsdag”. Målet var att sätta fokus på välfärdsfrågorna i kommunen och att synas mer i dessa frågor. Så här har det gått hittills.

Vad har vi gjort?

 • Verksamhetsbesök – 17 st
 • Debattartiklar/repliker – 8 st
 • Motioner – 3 st
 • Interpellationer – 4 st
 • Protokollsanteckningar – 6 st
 • Möten/övrigt – 6 st
  TOTALT: 44 aktiviteter på 19 veckor! (2,3 aktiviteter/vecka)

Följande verksamheter har besökts av Linda Larsson och berörd gruppledare:

 • Komvux
 • Hybelejens förskola 
 • Tolvmansgatan 
 • Lugnet
 • UNO 
 • Resurscentrum 
 • Gylleniusgatan 
 • Fenix
 • MySchool 
 • IMAS  
 • VUX 
 • AF
 • Bostad först 
 • Samspelet 
 • Coompanion  
 • CSU
 • Ungdomsfullmäktige

Publicerade debattartiklar/repliker:

 • 15/7 – VF ” Hur tolka styrets satsningar på kultur och fritid?”
 • 19/7 – VF ”S: Politiskt ledarskap före kompromisser”
 • 22/8 – VF ”Alla ska ha en chans i skolan”
 • 20/9 – VF ”Tänk på barnen i Stadsplaneringen”
 • 12/10 – VF ” Nej till privatiseringschock”
 • 30/10 – NWT ” Replik: Nej till privatisering av äldreboenden”
 • 19/11 – NWT ” Replik: Nu försvinner de delade turerna tack vare Socialdemokraterna”
 • 27/11 – NWT ” Replik: Fixarservice betalar sig på sikt”

Motioner:

 • 2/5 – Motion ang. Fixarservice inom IT och teknik
 • 23/9 – Motion ”NPF-säkring” inom grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning
 • 16/10 – Motion ang. beslut om vårdentreprenader

Interpellationer:

 • 21/8 – Interpellation till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordf. Daniel Berghel (M) ang. lärarnas arbetsbelastning
 • 23/9 – Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M) ang. öppen fritidsverksamhet
 • 16/10 – Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang. förebyggande arbete mot prostitution och människohandel
 • 6/11 – Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang hörslingor i sammanträdesrum

Protokollsanteckningar:

 • 18/9 – Detaljplan för Hybelejen 16 inom Herrhagen i Karlstad, BUN
 • 13/11 – Internbudget, KFN
 • 13/11 – Internbudget, BUN
 • 11/12 – Upphandlingsdokument för Daglig verksamhet enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem, VON
 • 11/12 – Omstrukturering av vårdboendeplatser Kronogården, VON
 • 11/12 – Budget 2020 – Intern fördelning, GVN
 • 11/12 – Återrapport av uppdrag gällande budget 2020-2022, ASN

Möten/övrigt

 • 28/8 – Lunch med Autism- och Aspergerförbundet
 • 25/9 – Paneldiskussion, Professionell idrott
 • 16/10 – Gymnasieforum
 • 16/10 – Namninsamling angående styrets privatiseringar
 • 21/11 – Träff med företag/föreningar med socialt engagemang, Lars Winnerbäck, LLA
 • 14/11 – Manifestation angående privatiseringen av Granberga

Hur har media rapporterat om oss?

 • VF 16/10 – Förslag: Fler vårdboenden på entreprenad – S kritiska
 • SR 16/10 – Politisk strid om privatisering av vårdboenden
 • VF 18/10 – Larsson (S) orolig: ”Rör inte Uno”
 • VF 12/11 – S-förslag på tio miljoner kronor
 • SR 15/11 – (S) ville tillföra 10 miljoner till budget – blågröna styret sa nej
 • VF 11/12 – Stora besparingar i nämnden: ”Det är en tung dag”
 • VF 14/12 – Väsebor bildade kedja för Granberga
 • NWT 14/12 – Mänsklig kedja mot privatiseringsplaner
 • SR 14/12 – Protester mot privatisering i Väse
 • SR 15/12 – Karlstads skolor ska NPF-säkras
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.