Tallgren talar

Hälsa, glädje och gemenskap är ledord för vår budget i år. Vi satsar mycket på barn, ungdomar och äldre.

Vi föreslår avgiftsfri kulturskola, avgiftsfritt Sundstaläger, förstärker biblioteksverksamheten, avsätter fria fritidsmedel till områden utan fritidsgård och ökar stödet till 4H-gården. Vi föreslår att ideella föreningar ska kunna boka samlingslokaler i kommunens fastigheter på samma sätt som idrotten bokat skolornas gympasalar i årtionden. Vi vill se mer fysisk aktivitet i skolan eller i samband med skoldagen genom ett utökat samarbete mellan skolan och idrottsrörelsen.

Vi är ett feministiskt parti och vill att Karlstad blir Sveriges mest jämställda kommun. Då krävs jämställdhetsbudgetering, att kommunala verksamheter lär av varandra genom att utbyta erfarenheter genom en kunskapsbank för jämställdhet. Vi vill se ett samarbete mellan kommunen och universitetets centrum för genusforskning och vi vill se en satsning på kvinnors företagande. Startade kvinnor företag i samma utsträckning som män så skulle det leda till många nya företag och jobb.

Miljön och klimatet kan inte vänta och Karlstad ska bidra med sin del i det lokala och globala miljöarbetet. Kommunen har fått fina placeringar i diverse miljörankingar men faktum är att kommunen med ett blågrönt styre fortfarande är långt ifrån att nå ens de egna lokala miljömålen. Så vi avsätter särskilda medel för förstärkt arbete med måluppfyllelse och måluppföljning inom kommunens miljöarbete. Vi satsar också på ett projekt för hållbart resande i centrum nu när stora delar av centrala Karlstad ska byggas om under många år. Då måste vi ändra våra resvanor. Fler måste åka cykel och buss men även insatser kring parkering är nödvändiga. Sist men inte minst så arbetar vi vidare med vårt förslag om en ny hållbar stadsdel. Var den ska placeras ska bestämmas i dialog med Karlstadsborna!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.