S reserverar sig mot beslutet om återremiss för detaljplanen för Månsberget

Idag 16/11 beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare detaljplanen Bergvik 1:37, även kallad Månsberget, till kommunfullmäktige för antagande Socialdemokraterna yrkade avslag med hänvisning till att kommunfullmäktiges den 28 oktober 2021 inte har verkställts. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

– I beslutet står att ärendet återremitteras med motiveringen att en ny, aktuell och oberoende handelsutredning för Karlstads kommun behövs innan detaljplanen slutligt behandlas. Då kommunfullmäktiges beslut inte har verkställts anser vi att det är lagstridigt att lyfta ärendet i nuvarande form i kommunfullmäktige, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd.

– Det är bedrövligt att man inte visar mer respekt för kommunfullmäktiges beslut. Det känns som man inte riktigt respekterar de demokratiska reglerna som finns. En minoritetsåterremiss är ju ändå ett fullmäktigebeslut, med en motivering, då är det väldigt anmärkningsvärt om ett minoritetsstyre bara tänker strunta i det mer eller mindre. Det är för fort och oseriöst agerat av det blågröna minoritetsstyret, säger Anders Tallgren.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.