Interpellation till Per-Samuel Nisser (M) ang. förebyggande arbete mot prostitution och människohandel

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-15 §10 att bifalla en motion från Socialdemokraterna som innebar att kommunen skulle initiera ett förebyggande arbete mot prostitution och människohandel i samarbete med polis, näringsliv och andra berörda organisationer. Arbetet återrapporterades till kommunfullmäktige 2017-11-21 §12 där beslutet blev att ge Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att samordna och koordinera det förebyggande arbetet…

Läs mer

Succé för höstlovsaktiviteten

Det var en strålande vacker och något kylig höstdag, när Socialdemokraterna Norrstrand bjöd in till höstlovsaktivitet på Gubbholmen i Karlstad. Den något bistra höstkylan till trots, var det många som besökte spökvandringen, korvgrillningen och inte minst den omåttligt populära ansiktsmålningen. Vi vill rikta ett stort tack till alla barn och vuxna som deltog och ett…

Läs mer

Återinför enprocentsregeln

Linda Larsson och Erik Olsson har 2019-10-22 lämnat in en motion till Regionfullmäktige. Det är en motion där man föreslår att Region Värmland ytterligare ska tillgängliggöra kulturen i organisationens offentliga miljöer. – Vi ser kulturen som en viktig del av välfärden. Kultur ger oss möjligheter till avkoppling, men är också en chans till utveckling. Vi…

Läs mer
facebook Twitter Email